Concept: Groene parkeerplaatsen

Grasbeton is al lang niet meer het "standaard" betonblok langs het asfalt. Dankzij de introductie van Grassplittegels® en Grasverbandtegels® kunnen parkeerplaatsen een groen karakter behouden. Hemelwater wordt ter plaatse verwerkt en de omgeving met respect behandeld.

Groene parkeerplaatsen

Concept: Groene parkeerplaatsen + duurzame hemelwaterafvoer + makkelijk begaanbaar + voorzien van gras of split

Grasbeton is al lang niet meer het "standaard" betonblok langs het asfalt. Dankzij de introductie van Grassplittegels® en Grasverbandtegels® kunnen parkeerplaatsen een groen karakter behouden. Hemelwater wordt ter plaatse verwerkt en de omgeving met respect behandeld.

Grassplittegel® is een bijzondere grasbetontegel. Door het kenmerkende blokpatroon ontstaat een straatbeeld met lange lijnen. Belangrijk voordeel van Grassplittegel® is het hoge graspercentage (ca. 75%) ten opzicht van het grote aandeel beton. De diepe goten van de tegel zorgen namelijk voor een optimale grasgroei. Door de onderlinge nokkenverbinding liggen de tegels stevig in elkaar. Machinaal aanbrengen is ook geen punt van zorg.

Grasverbandtegel® is een grasbetontegel van 40x40 cm. dit verkrijgbaar is in een, makkelijk begaanbare, vlakke variant. Bij toepassing van deze tegels wordt een graspercentage van ca. 32% verkregen. Voor plaatsen waar de parkeerplaats nòg groener moet blijven is er een variant met sleuven, waarmee 75% van het oppervlak kan bestaan uit gras.

 

 Producten (142)

Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo