Product: Ecodrain®

Goed nieuws voor de grondwaterstand. v.d. Bosch Beton introduceert Ecodrain® , een steen die waterdoorlatend is en voorkomt dat hemelwater linea recta wordt afgevoerd naar het riool. Een ander voordeel is, dat straten bij hevige regenval in principe niet meer blank komen te staan.

Productkenmerken

  • waterdoorlatend: hemelwater afvoeren op de plek waar de regen valt
  • infiltratie door de steen
  • voldoet aan de gestelde norm T=10
  • geleverd met een fijne, infiltrerende, structuur deklaag
  • ook als machinaal verwerkbaar pakket leverbaar


Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo