Product: Plateauband 12/40

De plateauband 12/40x18 is goed te gebruiken in o.a. winkelgebieden, aangezien het verloop van de band geleidelijk is.

Prestaties en eigenschappen

 • De banden moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken vertonen, zoals grindnesten, holten of scheuren. Trilgaatjes, veroorzaakt tijdens fabricage zijn aanvaardbaar.
 • De zichtzijde moet gelijkmatig van kleur zijn.
 • De langsribben van opsluit- en trottoirbanden die na het plaatsen zichtbaar blijven, kunnen van vellingkanten en afrondingen zijn voorzien.

Maten en maatafwijkingen
 • De nominale werkende lengte van rechte banden is volgens opgave van de fabrikant. De lengte van de band mag niet meer dan 1% hiervan afwijken, met een minimum van 4 mm en een maximum van 10 mm.
 • v.d. Bosch Beton* levert de meeste banden met een splintervrije kop. Tussen twee aansluitende banden mag de voegbreedte aan de bovenzijde maximaal 5 mm bedragen.
 • De afmetingen van de zichtvlakken mogen niet meer dan 3% afwijken van de nominale maat, met een minimum van 3 mm een maximum van 5 mm.
 • Alle overige maten mogen maximaal 5% afwijken, met een minimum van 3 mm en een maximum van 10 mm.
 • Op een band gemeten, mogen afmetingen niet meer dan 5 mm verschillen.
 • De afwijking op vlakheid en rechtheid mag, gemeten met een meetlat van 800 mm, maximaal 4 mm bedragen.

Het verzakken van trottoir- en opsluitbanden kan leiden tot knellende voegen die ene beschadiging van de kopse kanten kunnen veroorzaken. Om dat te voorkomen zullen alle banden en hulpstukken van v.d. Bosch Beton* worden uitgevoerd met een splintervrije kop. Deze aanpassing vergt tijd en zal een bepaalde periode in beslag nemen. Het kan daardoor voorkomen dat sommige banden worden geleverd met splintervrije kop en andere nog niet.

Samenstelling
 • De deklaag aan de zichtzijde moet minimaal de hoogte hebben welke de fabrikant heeft aangegeven.
 • De dikte van de deklaag moet over deze hoogte minimaal een dikte bezitten van 4 mm.

Buigtreksterkte
De karakteristieke buigtreksterkte voor de opsluit- en trottoirbanden moet tenminste 5,0 N/mm² bedragen. Geen enkele waarde mag lager zijn dan 4,0 N/mm² zijn.

Slijtbestendigheid
De breedte van de groef welke ontstaat bij de afslijtproef mag maximaal 23 m zijn.

Vorst-dooizoutbestandheid
Het gemiddelde massaverlies, bepaald volgens de norm mag niet meer bedragen dan 1,0 kg/m². Geen enkele individuele waarde mag meer dan 1,5 kg/m² bedragen.
Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo