Product: Plateauband 12/40

De plateauband 12/40x18 is goed te gebruiken in o.a. winkelgebieden, aangezien het verloop van de band geleidelijk is.

Ecoton® Milieukeur

v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmaterialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton. Bij Ecoton® Milieukeur® Plus wordt 50% van het grind vervangen door betongranulaat.

Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.

Meer informatie over Ecoton® Milieukeur

Duurzaam Bouwen

De betonindustrie loopt voorop qua duurzaam bouwen. V.d. Bosch Beton* wil als innoverende producent, niet afwachten. Sinds 2008 beschikt v.d. Bosch Beton over DUBOkeur®. Producten met DUBOkeur® onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Deze LCA wordt door NIBE uitgevoerd.

KIWA-certificaat verificatie CO2-emissie
DUBO-certificaat v.d. Bosch Beton*

Bouwstoffenbesluit


Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.

NL BSB® Certificaat (fabriek Almelo)
NL BSB® Certificaat (fabriek Vriezenveen)

Arbo


Niet alleen het milieu speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van producten, ook de arbeidsomstandigheden van de stratenmaker en onze eigen mensen in onze fabriek spelen een grote rol hierin. Zo zijn bijna al onze producten op enige wijze machinaal verwerkbaar. Veel producten zijn zelfs al op machinale verwerking voorbereid op het moment dat zij de fabriek verlaten. Daarnaast heeft v.d. Bosch Beton de afgelopen jaren geïnvesteerd in arbeidsvriendelijke productiemethoden. Onze robots zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze machines werden in eigen beheer ontwikkeld en vervangen het zware handwerk. Meer informatie over het machinaal verwerken van producten vindt u onder de paragraaf "verwerking".
Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo