Product: Trottoirband 18/20

Standaard trottoirbanden met 18/20 profiel. Leverbaar in combinatie met vele hulpstukken en verloopbanden naar andere profielen.

Klanten zochten ook op:

stoepband
stoeprand

Hulpstukken

8,5 cm. 11 cm. 13 cm. 16 cm. 20 cm. 25 cm. 40 cm.
Rechte bandXXXXX
BochtenR=0,5XXXX
R=0,5 inw.XXX
R=0,75XXXX
R=1XXXX
R=1 inw.XXX
R=1,5XXXX
R=2XXXX
R=3XXXX
R=3 inw.XXX
R=4XX
R=5XXXX
R=5 inw.XXX
R=6XX
R=7 inw.XXXX
R=7XXXX
R=8X
R=10 inw.XXXX
R=10XXXX
R=12 inw.XX
R=12XXX
R=15 inw.XX
R=15XXXX
Hoekstuk90 gr.uitw.XXXX
90 gr.inw.XX
45 gr.inw.X
45 gr.uitw.X
Hoekblok 90 gr.R=0,3 inw.X
Puntstuk 180 gr.R=0,3XX
Puntstuk 90 gr.R=0,5X
Inritverloopli/re/tusXXX
Perronband 50 cm.li/reXX
Perronband 80 cm.li/reXX
Inritblok 50x50x10/20li/re/tusX
Inritblok 80x50x10/20li/re/tusX
Inritblok 65x30x10/20li/re/tusX
Profielverloop20x20X
5/20X
7/20X
RWSX
Afwateringuitsp 13/35X

Toelichting bochten en hoekstukken
De straal van bochtstukken is bij nieuwe banden aan de kopse kant of de zijkant aangegeven. Bij hergebruik is deze aanwijzing vaak onleesbaar geworden. Met behulp van de porringlijst op onze downloadpagina kunt u de juiste straal achterhalen. In het geval van hoekstukken hanteren wij de maatvoering 45 graden en niet 135 graden. Wij hanteren het principe dat 45 inwendig gelijk is aan 135 graden inwendig.

Alternatieve bochtstralen
Het toepassen van een alternatieve straal in een werk komt veel voor in de praktijk. Bij een R=9 wordt vaak bijvoorbeeld gekozen voor een R=10 en een R=20 wordt veel gestraat met een rechte band. Hierbij "kiert" de band echter. Bij smalle banden is dit geen probleem, maar bij banden van 30 of zelfs 40 cm. breed kan "kieren" voor een te grote ruimte tussen beide banden zorgen. U dient hier als ontwerper of verwerker rekening mee te houden..
hoekblok 90 graden r=0,3 inw. (25 hoog)
hoekstuk 45 graden inw. (16 en 25 hoog)
hoekstuk 45 graden uitw. (16 en 25 hoog)
hoekstuk 90 graden inw. (16 en 25 hoog)
hoekstuk 90 graden uitw. (16 en 25 hoog)
hoekstuk inwendig (voorbeeld)
hoekstuk uitwendig (voorbeeld)
inritblok 50x50
inritverloopband 18-20x16 naar maaiveld
inritverloopband 18-20x20 naar maaiveld
inritverloopband 18-20x25 naar maaiveld
invaliden-inritblok 65x30 (toepassingsvoorbeeld)
invaliden-inritblok 80x50 (toepassingsvoorbeeld)
invaliden-inritblok 80x50
perronband (20 hoog)
perronband (25 hoog)
puntstuk 180 graden r=0,3 (13 en 25 hoog)
puntstuk 90 graden r=0,5 m (25 hoog)
verloopband naar 13-15x25 trottoirband
verloopband naar 5-20x20 rijwielpadband
verloopband naar 7-20x20 rijwielpadband
verloopband naar rws25 trottoirband
Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo