Project: Dedemsvaart, woon- en recreatiegebied Kotermeerstal

Combinatie van woonwijk en recreatiegebied

Projectgegevens

Dedemsvaart, woon- en recreatiegebied Kotermeerstal
Zaaimansackker 9
7701 ZJ DEDEMSVAART

Oplevering:
1-10-2005

Realisatie:
TIMMERHUIS WEG- EN WATERBOUW, VRIEZENVEEN
Het Kotermeerstal is een woon- en recreatiegebied in Dedemsvaart, één van de drie grotere kernen van de gemeente Hardenberg. De naam Kotermeerstal is een oud Nedersaksisch woord, en betekent "kleine plaats waar water blijft staan". De inrichting van de wegen is qua profiel en materiaalgebruik afgestemd op de verschillende verkeersfuncties. Daarnaast is de beoogde sfeer in de woongebieden uitgangspunt. Algemeen geldt dat de verharding zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Profielen en bestrating De Mien Ruyslaan heeft een bovenwijkse verkeersfunctie en is niet met woningen bebouwd. De inrichting sluit aan op het bestaande gedeelte in het westelijk gelegen woongebied. De rijbaan heeft een breedte van 6m en is uitgevoerd in donkergrijs asfalt. De weg wordt begeleid door brede groenstroken met bomen. Parallel daaraan ligt aan één kant een vrijliggend fietspad (donkergrijs asfalt) en ligt aan de andere kant een voetpad (grijze tegels). De noord-zuid lopende hoofdontsluitingsweg en de woonwegen hebben een verblijfsfunctie en kennen een 30 km/ uur-regiem. De rijbanen hebben een breedte van 5..- 5.50m en worden ingericht met een betonsteenbestrating. De kleur is afgestemd op de kleur van de aangrenzende gevels, bruingrijs in de hoofdontluitingsweg en donkerroodbruin in de woonwegen. Om de optische breedte van de rijbaan van de woonstraten nog eens te versmallen, worden hier de randen als 0,5m brede stroken, bestaande uit antracietgrijze betonsteen, uitgevoerd. De wegen hebben eenzijdig een 1,8m breed voetpad met een bestrating van lichtgrijze dubbelklinkers. Aan de andere kant ligt een groenstrook met bomen. In de woonstraten hebben deze een breedte van 3m. De weg op het eiland heeft een 3,5m brede middenstrook met een donkergrijze klinkerbestrating en 3m tot 5m brede randen met een schelpenverharding.


Foto's

Stenen

Producten (2)

Banden

Producten (2)Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo