0546 488 555
Vorige
Start opnieuw
Volgende

Bestekteksten in RAW en STABU

Met de systeemconfigurator van v.d. Bosch Beton stelt u zelf een oplossing samen op gebied
van tegels, stenen, grasbeton, banden of andere betonelementen uit ons assortiment.

tegels

grasbeton

banden

klinkers

diversen

dataselector
Tegelverharding BSV-betontegel® 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 30x30, blokverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 30x30, halfsteensverband (machinaal o.b.v. blokverband 3x4 tegels)
Tegelverharding BSV-betontegel® 30x30, halfsteensverband (machinaal o.b.v. halfsteens 4-3-4 tegels)
Tegelverharding, Vlakke tegel 30x30, blokverband
Tegelverharding, Vlakke tegel 30x30, halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 15x30 cm, blokverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 15x30 cm, halfsteens
Tegelverharding BSV-betontegel® 15x30 cm, halfsteens (machinaal, voorbereid)
Tegelverharding, Vlakke tegel 15x30, blokverband
Tegelverharding, Vlakke tegel 15x30, halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 15x15 cm (klein facet 1x1 mm), halfsteens
Tegelverharding BSV-betontegel® 15x15 cm (klein facet 1x1 mm), halfsteens (machinaal, voorbereid)
Tegelverharding Betontegel 30x45, blokverband
Tegelverharding Betontegel 30x45, halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 20x20, blokverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 20x20, halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 20x30 (hulpst. 20x20), halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 20x40 (hulpst. 20x20), halfsteensverband
Tegelverharding BSV-Betontegel® 50x50 (hulpst. 25x50), halfsteens
Tegelverharding BSV-Betontegel® 50x50 (hulpst. 25x50), halfsteens (machinaal, voorbereid)
Tegelverharding BSV-Betontegel® 50x50, blokverband
Tegelverharding BSV-Betontegel® 50x50, blokverband (machinaal)
Tegelverharding, Vlakke tegel 50x50, blokverband
Tegelverharding, Vlakke tegel 50x50, halfsteensverband
Tegelverharding Betontegel 25x50, blokverband
Tegelverharding Betontegel 25x50, halfsteensverband
Tegelverharding Betontegel 40x60 (hulpst. 40x40), halfsteensverband
Tegelverharding Betontegel 40x60, blokverband
Tegelverharding Betontegel 40x60, halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 40x40, blokverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 40x40, blokverband (machinaal)
Tegelverharding BSV-betontegel® 40x40, halfsteensverband
Tegelverharding BSV-betontegel® 40x40, halfsteensverband (machinaal, voorbereid)
Tegelverharding, Vlakke tegel 40x60, blokverband
Tegelverharding, Vlakke tegel 40x60, halfsteensverband
Tegelverharding Visbektegel 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteens
Tegelverharding Visbektegel 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteens (machinaal o.b.v. blokverband 3x4)
Tegelverharding Visbektegel 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteens (machinaal o.b.v. halfsteens 4-3-4)
Tegelverharding Sinustegel® 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteens
Tegelverharding Sinustegel® 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteens (machinaal o.b.v. halfsteens 4-3-4)
Tegelverharding Heino® tegel 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteensverband model 1
Tegelverharding Heino® tegel 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteensverband model 2
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 3
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 4
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 5
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 6
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 7
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 8
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 9
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 10
Tegelverharding Heino® tegel 30x30, blokverband model 11
Geleidevoorziening visueel gehandicapten, Gidslijntegel 30x30, 4 lijns, blokverband in lijn
Geleidevoorziening visueel gehandicapten, Gidslijntegel 30x30, 7 lijns, blokverband in lijn
Waarschuwingsmarkeringstegel t.b.v. oplossingen voor gehandicapten of markering
Klanktegel 30x30 t.b.v. oplossingen voor gehandicapten of markering
Golfreflextegel t.b.v. verkeersgeleiding, blokverband in lijnhandmatig aangebracht
Parkeervakmarkering, Gitruittegel 30x30
Tegelverharding, Gitruittegel 30x30
Speltegel, Knikkertegel 30x30
Boombeluchtingstegel t.b.v. gras- en waterdoorlatende verharding of oplossingen voor hemelwater of onderhoud en groenvoorziening
Tegelverharding hoge schuifweerstand, Nokkenopsluittegel 30x30, blokverband in lijn
Tegelverharding hoge schuifweerstand, Profieltegel 30x30, halfsteensverband
Parkeervakmarkering (P-tegels) voor bij betonstraatstenen
Parkeervakmarkering (P-tegels) voor bij gitruitegels of betontegels 30x30
Symbolen/teksten in verharding, Symbooltegel 30x30
Symbolen/teksten in verharding, Symbooltegel 40x60
Symbolen/teksten in verharding, Symbooltegel 50x50
Symbolen/teksten in verharding, Symbooltegel overige formaten
Markering voorrangskruising, Verkeerstegel 30x30 haaietand (i.c.m. tegel 30x30 effen)
Markering voorrangskruising, Verkeerstegel 50x50 haaietand (i.c.m. tegel 25x50 effen)
Rubberveiligheidstegels t.b.v. spelfunctie, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
Terreinverharding grasbeton, geribbelde bovenzijde, 40x60
Wegverbreding 60 cm breed met standaard asfaltzijde, standaard bermzijde en sleuven dwars op de rijrichting
Wegverbreding 40 cm breed met standaard asfaltzijde, standaard bermzijde en sleuven dwars op de rijrichting
Terreinverharding grasbeton met markering, vlakke bovenzijde, 40x60
Terreinverharding grasbeton, vlakke bovenzijde, 40x60
Klimaatadaptief parkeersysteem met Gradiënt type A en uitstapstrook van Gradiënt type B
Klimaatadaptief parkeersysteem met Gradiënt type A en uitstapstrook van Gradiënt type C
Klimaatadaptief parkeersysteem met Gradiënt type B en uitstapstrook van Gradiënt type C
Klimaatadaptief parkeren, KAP Graselement 40x20x12 in blokverband
Klimaatadaptief parkeren, KAP Graselement 40x20x12 in halfsteensverband
Klimaatadaptief parkeren, KAP Graselement 40x40x12 en 40x20x12 in halfsteensverband
Klimaatadaptief parkeren, KAP Graselement 40x40x12 en 40x20x12 in verband volgens tekening
Klimaatadaptief parkeren, KAP Graselement 40x40x12 in blokverband
Klimaatadaptief parkeersysteem met Flood Twin, 30x30x10 (twee elementen van 15x30x10)
Terreinverharding grasbeton, geribbelde bovenzijde, 40x40 in onderling verband
Terreinverharding grasbeton met markering, vlakke bovenzijde, 40x40 in onderling verband
Terreinverharding grasbeton, vlakke bovenzijde, 40x40 in onderling verband
Wegverbreding 60 cm breed met vlakke asfaltzijde, standaard bermzijde en sleuven dwars op de rijrichting
Wegverbreding 40 cm breed met vlakke asfaltzijde, standaard bermzijde en sleuven dwars op de rijrichting
Wegverbreding 60 cm breed met vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde en sleuven dwars op de rijrichting
Wegverbreding 60 cm breed met vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde en vlakke bovenzijde
Wegverbreding 40 cm breed met vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde en sleuven dwars op de rijrichting
Wegverbreding 40 cm breed met vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde en vlakke bovenzijde
Wegverbreding 40 cm breed met vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde en Stil-Veilig profiel
Wegverbreding 60 cm breed met vlakke asfaltzijde, veilige bermzijde en Stil-Veilig profiel
Terreinverharding grasbeton, Grassplittegel®
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, sleuven dwars op de rijrichting, wegverbreding 40 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, sleuven dwars op de rijrichting, wegverbreding 60 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, sleuven dwars op de rijrichting, wegverbreding 80 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, Stil-Veilig profiel, wegverbreding 40 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, Stil-Veilig profiel, wegverbreding 60 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, vlakke bovenzijde, wegverbreding 40 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, vlakke bovenzijde, wegverbreding 60 cm
BéVéMat® grasbeton onlosmakelijk op geotextiel, vlakke bovenzijde, wegverbreding 80 cm
BéVéVerbandblok® grasbeton met los geotextiel, sleuven dwars op de rijrichting, wegverbreding 40 cm
BéVéVerbandblok® grasbeton met los geotextiel, sleuven dwars op de rijrichting, wegverbreding 80 cm
BéVéVerbandblok® grasbeton met los geotextiel, vlakke bovenzijde, wegverbreding 40 cm
BéVéVerbandblok® grasbeton met los geotextiel, vlakke bovenzijde, wegverbreding 80 cm
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 6x15, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 6x20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 8x20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 10x20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Gazonband 10x20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 12x25, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Gazonband 12x25, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 15x25, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 15x40, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 20x20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 20x25, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 25x20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Opsluitband 30x25, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 13/15 (16 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 13/15 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Rolstoelvriendelijk inrit bij trottoirbanden 13/15, verwerking: standaard
Standaard inrit in kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 13/15, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 18/20 (13 cm hoog), verwerking: verlijmen op asfalt of beton
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 18/20 (16 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 18/20 (20 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 18/20 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 18/20 (40 cm hoog), verwerking: standaard
Rolstoelvriendelijk inrit bij trottoirbanden 18/20, verwerking: standaard
Rolstoelvriendelijk inrit bij trottoirbanden 28/30, verwerking: standaard
Standaard inrit in kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 18/20, verwerking: standaard
Standaard inrit in kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 28/30, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 28/30 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband 38/40 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband RWS 11,5/22,5 (13 cm hoog), verwerking: verlijmen op asfalt of beton
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband RWS 11,5/22,5 (16 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband RWS 11,5/22,5 (20 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Trottoirband RWS 11,5/22,5 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Standaard inrit in kantopsluiting d.m.v. Trottoirband RWS 11,5/22,5, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 6/12 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 5/20 (20 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 5/20 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 7/20 (15 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 7/20 (20 cm hoog), verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 7/20 (25 cm hoog), verwerking: standaard
Standaard inrit in kantopsluiting d.m.v. Rijwielpadband 7/20, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Plateauband 12/40, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Projectband 40x18, verwerking: standaard
Verkeersgeleiding d.m.v. Lijmband 13/14x10, verwerking: verlijmen op asfalt of beton
Verkeersgeleiding d.m.v. Middengeleideband 10/30, verwerking: verlijmen op asfalt of beton
Verkeersgeleiding d.m.v. Middengeleideband 10/40, verwerking: standaard
Oplossingen voor hemelwater d.m.v. Molgoot 20x60, verwerking: standaard
Oplossingen voor hemelwater d.m.v. Molgoot 40x60, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Lijnband 40x15, verwerking: standaard
Kantopsluiting d.m.v. Lijnband 50x14, verwerking: standaard
Constructie van een trap met Traptrede 40x18, verwerking: standaard
Constructie van een trap met Traptrede 50x50, verwerking: standaard
Rijbaanscheiding met Parkeerband 25x15x90, verwerking: verlijmen op asfalt of beton
Rijbaanscheiding met Stootband BBL® 12 x 20, verwerking: verlijmen op asfalt of beton
Stootband BBL® 12 x 20 t.b.v. parkeerplaatsen of verlijmen van betonelementen
Rijbaanscheiding met Stootband BBL® 17 x 20, verwerking: standaard
Stootband BBL® 17 x 20 t.b.v. parkeerplaatsen, standaard aangebracht
Rijbaanscheiding met Stootband BBL® 20 x 20, verwerking: standaard
Stootband BBL® 20 x 20 t.b.v. parkeerplaatsen, standaard aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, blok op de kop, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, blok, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, blok, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, elleboog, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, elleboog, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, keper met bisschopsmuts, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, keper met kepersteen, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, keper, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® t.b.v. terreinverharding, keper, machinaal aangebracht
Dwarsmarkering met betonstraatstenen, betontegels of Colorbrick, verwerking: handmatig
Lengtemarkering met betonstraatstenen, betontegels of Colorbrick, verwerking: handmatig
BSV-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, blok, machinaal aangebracht
BSV-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
BSV-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, handmatig aangebracht
BSV-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, machinaal aangebracht
BSV-dubbelklinker®;BSV-dubbelklinker® Bisschopsmuts t.b.v. terreinverharding, diagonaalverband met bisschopsmuts, handmatig aangebracht
BSV-anderhalf-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, blok, machinaal aangebracht
BSV-anderhalf-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
BSV-anderhalf-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, handmatig aangebracht
BSV-anderhalf-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, machinaal aangebracht
BSV-dubbel-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, blok, machinaal aangebracht
BSV-dubbel-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
BSV-dubbel-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, handmatig aangebracht
BSV-dubbel-dubbelklinker® t.b.v. terreinverharding, halfsteens, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat t.b.v. terreinverharding, blok, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat t.b.v. terreinverharding, elleboog, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat t.b.v. terreinverharding, halfsteens, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat t.b.v. terreinverharding, halfsteens, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat t.b.v. terreinverharding, keper, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat t.b.v. terreinverharding, keper, machinaal aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat;BSV-betonstraatsteen® Bisschopsmuts Dikformaat t.b.v. terreinverharding, keper met bisschopsmuts, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Dikformaat;BSV-betonstraatsteen® Halve Dikformaat t.b.v. terreinverharding, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Langformaat t.b.v. terreinverharding, elleboog, handmatig aangebracht
BSV-betonstraatsteen® Langformaat t.b.v. terreinverharding, halfsteens, machinaal aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, blok op de kop, machinaal aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, blok, handmatig aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, blok, machinaal aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, elleboog, machinaal aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, halfsteens met halve, handmatig aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, halfsteens, handmatig aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, halfsteens, machinaal aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, keper met bisschopsmuts, handmatig aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, keper, handmatig aangebracht
Ecodrain® t.b.v. oplossingen voor hemelwater, keper, machinaal aangebracht
Onkruidvrije Verharding Keiformaat, verband: elleboog, verwerking: handmatig
Onkruidvrije Verharding Keiformaat, verband: halfsteens met halve, verwerking: handmatig
Onkruidvrije Verharding Keiformaat, verband: halfsteens met halve, verwerking: machinaal
Onkruidvrije Verharding Keiformaat, verband: halfsteens, verwerking: handmatig
Onkruidvrije Verharding Keiformaat, verband: halfsteens, verwerking: machinaal
Onkruidvrije Verharding tegels 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteensverband
Onkruidvrije Verharding tegels 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteensverband (o.b.v. blokverband 3x4 tegels)
Onkruidvrije Verharding tegels 30x30 (hulpst. 15x30), halfsteensverband (o.b.v. halfsteens 4-3-4 tegels)
Onkruidvrije Verharding tegels 30x30, blokverband
Geluidreducerende Verharding Keiformaat, verband: keper met bisschopsmuts, verwerking: handmatig
Geluidreducerende Verharding Keiformaat, verband: keper met bisschopsmuts, verwerking: machinaal o.b.v. elleboogpakket
Geluidreducerende Verharding Keiformaat, verband: keper, verwerking: handmatig
Geluidreducerende Verharding Keiformaat, verband: keper, verwerking: machinaal o.b.v. elleboogpakket
Sinusprofielklinker® t.b.v. gras- en waterdoorlatende verharding of oplossingen voor hemelwater of onderhoud en groenvoorziening
Sinusprofielklinker® t.b.v. zwaar belastbare verharding, elleboog, handmatig aangebracht
Sinusprofielklinker® t.b.v. zwaar belastbare verharding, halfsteens, handmatig aangebracht
Sinusprofielklinker® t.b.v. zwaar belastbare verharding, halfsteens, machinaal aangebracht
Hardtoptegel® t.b.v. zwaar belastbare verharding, zeskant, machinaal aangebracht
Sierbestrating Waalformaat, verband: elleboog, verwerking: handmatig
Sierbestrating Waalformaat, verband: halfsteens, verwerking: handmatig
Sierbestrating Waalformaat, verband: keper, verwerking: handmatig
Ribbelklinkers voor de goot bij een rolstoelvriendelijke oprit
Leveren van Hechtmortel 630 in zakken of piccolo t.b.v. verlijmen van betonproducten op beton of asfalt
Boomrand 13/15 t.b.v. boombescherming of onderhoud en groenvoorziening
Boomrand 18/20 t.b.v. boombescherming of onderhoud en groenvoorziening
Boomrand gazon 12x20 t.b.v. boombescherming of onderhoud en groenvoorziening
Bochtbeschermingsblokken 50x50 t.b.v. verkeersgeleiding of bochtbescherming
Bochtbeschermingsblokken 50x50 t.b.v. verkeersgeleiding of verlijmen van betonelementen of bochtbescherming
Schrikblok met voet t.b.v. verkeersgeleiding of bochtbescherming
Schrikblok zonder voet t.b.v. verkeersgeleiding of bochtbescherming
Terreininrichting met Sierblok
Terreininrichting met Sierpoef
Terreininrichting met Boston® sierpaal Boulevard 40
Terreininrichting met Boston® sierpaal Boulevard 70
Terreininrichting met Boston® sierpaal Elegance 50
Terreininrichting met Boston® sierpaal Elegance 75
Terreininrichting met Boston® halve sierbol
Terreininrichting met Boston® hele sierbol
Terreininrichting met Boston® fonteinbol
Gescheiden opslag met Boston® Mammoetblok (wanden 40 cm. breed)
Gescheiden opslag met Boston® Mammoetblok (wanden 80 cm. breed)
Inrichten fauna-uittreedplaats met FUP-elementen
Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo