0546 488 555

AquaBASE - de stabiele basis voor waterbuffering

Hemelwater als oplossing

De filosofie achter AquaBASE is ontstaan vanuit een omgekeerde probleemstelling. Hemelwater is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing.

  • Infiltratie ter plekke houdt de grondwaterstand op peil;
  • De stabiele basis voorkomt deformatie;
  • Verschillende componenten vormen een langdurig werkend systeem.

Waarom AquaBASE?

Overheden (Gemeentes, Provincies, Waterschappen) hebben een zorgplicht voor hemelwater. Ze moeten zorg dragen voor het verwerken van het hemelwater in hun beheersgebied. Daarbij komt de wetenschap dat er door een veranderend klimaat en de verstedelijking, de waterhuishouding in Nederland veranderd. Buien met een hoge intensiteit nemen toe, buien met een langdurige neerslag komen vaker voor en de ruimte om water te bergen neemt af.

Op de Nederlandse markt zien we de laatste jaren steeds meer bedrijven die zich bezighouden met diverse manieren van water bufferen in de openbare ruimte. Een van de mogelijkheden is om onder een verharding (elementen verharding of asfalt) een fundering te creëren met holle ruimte. Deze holle ruimte kan dan gebruikt worden om water te bufferen. In het creëren van de holle ruimte zit juist het grote risico, want daar waar een holle ruimte zit, is per definitie een verminderde stabiliteit aanwezig. Door de statische belasting (eigen gewicht van de constructie) en de dynamische belasting (belasting door het verkeer) is elke minimale vorm van beweging in de constructie van invloed op het risico van deformatie. AquaBASE kent dit risico niet.

In het creëren van een stabiele holle ruimte zit bij AquaBASE het enorme voordeel. Dankzij de Accorder® van TenCate verbeteren we de stabiliteit waardoor er meer draagkracht in de constructie komt. We maken dus een fundering met holle ruimte, draagkracht én stabiliteit.

Een groot voordeel is dat het volledige pakket wordt behartigd door één partij. Dus vanaf projectinitiatie en haalbaarheidsonderzoek tot oplevering en onderhoud is er één duidelijk aanspreekpunt voor de klant.

AquaBASE

Hemelwater als oplossing

De filosofie achter AquaBASE is ontstaan vanuit een omgekeerde probleemstelling. Hemelwater is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing.

  • Infiltratie ter plekke houdt de grondwaterstand op peil;
  • De stabiele basis voorkomt deformatie;
  • Verschillende componenten vormen een langdurig werkend systeem.

Waarom AquaBASE?

Overheden (Gemeentes, Provincies, Waterschappen) hebben een zorgplicht voor hemelwater. Ze moeten zorg dragen voor het verwerken van het hemelwater in hun beheersgebied. Daarbij komt de wetenschap dat er door een veranderend klimaat en de verstedelijking, de waterhuishouding in Nederland veranderd. Buien met een hoge intensiteit nemen toe, buien met een langdurige neerslag komen vaker voor en de ruimte om water te bergen neemt af.

Op de Nederlandse markt zien we de laatste jaren steeds meer bedrijven die zich bezighouden met diverse manieren van water bufferen in de openbare ruimte. Een van de mogelijkheden is om onder een verharding (elementen verharding of asfalt) een fundering te creëren met holle ruimte. Deze holle ruimte kan dan gebruikt worden om water te bufferen. In het creëren van de holle ruimte zit juist het grote risico, want daar waar een holle ruimte zit, is per definitie een verminderde stabiliteit aanwezig. Door de statische belasting (eigen gewicht van de constructie) en de dynamische belasting (belasting door het verkeer) is elke minimale vorm van beweging in de constructie van invloed op het risico van deformatie. AquaBASE kent dit risico niet.

In het creëren van een stabiele holle ruimte zit bij AquaBASE het enorme voordeel. Dankzij de Accorder® van TenCate verbeteren we de stabiliteit waardoor er meer draagkracht in de constructie komt. We maken dus een fundering met holle ruimte, draagkracht én stabiliteit.

Een groot voordeel is dat het volledige pakket wordt behartigd door één partij. Dus vanaf projectinitiatie en haalbaarheidsonderzoek tot oplevering en onderhoud is er één duidelijk aanspreekpunt voor de klant.

AquaBASE

AquaBASE bundelt krachten

TenCate Accorder®

De stabiele basis van AquaBASE wordt gevormd door de TenCate Accorder®. De TenCate Accorder® is een nieuw, eenvoudig te installeren concept voor stabiliteit in de fundering van wegen. De Accorder® is een gepatenteerd geotextiel bestaande uit compartimenten van ongeveer 5,5 cm hoog en een parallellogramvormig oppervlak met zijden van ongeveer 7 cm en een vaste bodem. Hierdoor ontstaan per vierkante meter oppervlak tientallen gelijkvormige compartimenten die gevuld kunnen worden met de EcoBASE A5 8/32 systeemvulling. Door de compartimentering in combinatie met een vaste bodem is de TenCate Accorder® in staat om het ingestorte mineraal aggregaat beter op te sluiten, waardoor de constructielaag zich stijver zal gedragen en een betere weerstand tegen permanente vervorming zal hebben. Op deze manier kan een stabiele funderingslaag met 35% holle ruimte worden aangelegd.

EcoBASE A5 8/32 mm

De systeemvulling van Rotim maakt van Accorder 3D een stabiele ondergrond die functioneert als waterbergende laag in het systeem. EcoBASE A5 heeft de eigenschap dat het weerstand biedt tegen verbrijzeling LA 19. In andere woorden: het heeft voldoende hardheid om het transport te doorstaan en zal niet verbrijzelen tijdens het verdichten. EcoBASE A5 heeft een open ruimte van 34%. Deze holle ruimte functioneert als buffering in het systeem.

Bij het bepalen van de benodigde laagdikte van het systeem wordt rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, de wensen van de opdrachtgever en de daar uit voortvloeiende engineering. Indien de systeemhoogte meer dan 40cm bedraagt wordt er een extra stabiliserende wapening ingebouwd. De wapening die wordt toegepast is de TenCate Miragrid® GX 40/40.

TenCate Polyfelt® TS10

Om de verschillende onderdelen van het AquaBASE systeem te scheiden en het inspoelen van fijne deeltjes te voorkomen wordt er een TenCate Polyfelt® TS10 toegepast. Het PP vlies wordt onder de TenCate Accorder® aangebracht en na het aanbrengen van de EcoBASE A5 waterbergende laag om het systeem gevouwen. Hierdoor ontstaat een gesloten constructie met een hoge waterdoorlatendheid. Door de Polyfelt TS10 wordt voorkomen dat fijne deeltjes in de waterbergende laag kunnen komen en wordt de holle ruimte behouden.

EcoBASE B3 2/8 mm

Ingezet als vlijlaag van ca. 5 cm dikte vormt EcoBASE B3 van Rotim de perfecte basis voor de elementenverharding die het AquaBASE systeem compleet maakt. Net als EcoBASE A5 is EcoBASE B3 bestand tegen verbrijzelen, waardoor de holle ruimte van de vlijlaag 33% blijft. EcoBASE B3 heeft een laag stofgehalte, dit voorkomt overtollige vervuiling in het systeem.

Onderzoek op de referenties laten zien dat de doorlatendheid van de straatlaag circa 1.800 m/dag bedraagt. Omgerekend betekent deze doorlatendheid dat een hoeveelheid neerslag die verwerkt kan worden ter grootte van ongeveer 200.000 l/s.ha. Dit zijn zeer hoge waarden. Daarmee kan gesteld worden dat de vlijlaag (in combinatie met het onderliggende pakket) bui-intensiteiten kan verwerken die vele malen hoger liggen dan een bui van eenmaal per 100 jaar.

Ecopass® waterpasserende stenen

Fabrikant v.d. Bosch Beton levert onder de naam Ecopass® waterpasserende elementenverharding die het AquaBASE systeem complementeren. Kenmerkend voor Ecopass® zijn de afstandhouders van 4 mm. die zorgen voor een snelle afwatering naar de buffer. Daarnaast houden deze afstandhouders de EcoBASE C1 voegvulling op de plaats.

EcoBASE C1 1/3 mm

De voegen die ontstaan dankzij de Ecopass® waterpasserende stenen worden gevuld met EcoBASE C1. Dit gesteente van Rotim is zeer slijtvast en moeilijk te breken. Daarnaast is het materiaal niet poreus, daardoor krijgt onkruid minder kans. Door het lage stofgehalte blijft de waterdoorlatendheid door de voegen van het systeem op peil. Vervuiling van de voegen ontstaat echter in de praktijk door externe factoren. Dankzij het unieke AquaBASE tredensysteem blijft de werking van het systeem gegarandeerd.

AquaBASE dwarsdoorsnede

AquaBASE adviseert

Om de beoogde doelstellingen van het project te kunnen halen is maatwerk nodig. Zowel tijdens de voorbereidende fase in de vorm van advies, als tijdens het aanbrengen en na oplevering bij het gebruik. AquaBASE levert niet zomaar een pakket met kwaliteitsmaterialen, maar staat opdrachtgevers bij in woord en daad. Ieder project is uniek en verschillende onderdelen van het AquaBASE systeem kunnen daarom worden aangepast of toegevoegd.

  • De grootte van de waterbergende laag EcoBASE A5
  • Het wel of niet toepassen van een extra inlage TenCate Miragrid® GX 40/40
  • Toepassen van één of meerdere treden

AquaBASE tredensysteem

Uniek in het systeem zijn de AquaBASE treden. Deze treden bieden extra ondersteuning om het AquaBASE systeem werkend te houden.

Trede I – Voegen van de Ecopass® waterpasserende straatstenen
Trede II – Aqua/Air unit
Trede III – AquaBASE kolk
Trede IV – Onderzoek, inspectie en onderhoud

Aqua-Air-Unit

AquaBASE innoveert

Wij schrijven het laatste deel van onze naam bewust met hoofdletters. BASE is namelijk de afkorting van Building Adaptive Solutions Everywhere. AquaBASE wil praktische oplossingen bieden in samenspraak met de markt. Onze aanpak is hiervan een voorbeeld, de ontwikkeling van de Aqua/Air unit, maar ook de wijze waarop ons systeem opgebouwd wordt. Stuk voor stuk bedacht met onze gesprekspartners. Ons concept is nooit af.

Kijk voor meer informatie op www.aquabase.info

AquaBASE

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo