0546 488 555

CO2-reductiebeton

V.d. Bosch Beton vervangt in haar Ecoton® CO2 producten een groot deel van de gebruikelijke portlandklinker door bruinkoolvliegas "ECO2act".

Ecoton® CO2

Minder milieubelasting met bruinkoolvliegas
V.d. Bosch Beton vervangt in haar Ecoton® CO2 producten een groot deel van de gebruikelijke portlandklinker door bruinkoolvliegas "ECO2act".

Bruinkoolvliegas?!
Bruinkool vormt de grondstof voor een significant deel van de Europese energievoorziening. Bij de rookgasreiniging komt bruinkoolvliegas vrij. Dit restproduct wordt vanaf nu van afval opgewaardeerd tot CO2-besparende grondstof voor betonproducten.

Bijna 60% minder CO2-uitstoot
Portlandcement wordt gewonnen uit kalksteen. Hierbij komt veel CO2 vrij. Daarnaast vormt de winning van kalksteen een belasting voor milieu en omgeving. CO2-reductiecement heeft een uitstoot van slechts 230 kg. per ton, waar Nederlands cement op gemiddeld 540 kg. per ton zit. Dat is bijna 60% minder.

CO2-besparing uitstoot cementsoorten

Bruinkoolvliegas is veilig en sterk
Producten op basis van de nieuwe CO2-reductiecement zijn veilig en minstens net zo sterk als conventionele cementgebonden producten.

Schoner dan hoogovencement
In hoogovencement (CEM III) wordt een deel van de portlandklinker vervangen door hoogovenslakken, waarmee het milieu gespaard wordt. In het CO2-reductiecement zitten nog meer hoogovenslakken ECOcem, die met ECO2act een "boost" krijgen.

CO2-besparing Portlandklinker in cement

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo