0546 488 555

Grasbeton onder KOMO-keur

Grasbetontegels onder KOMO-keur; sinds kort is de BRL 2320 – Grasbetontegels van kracht. De behoefte aan een norm voor grasbetontegels blijkt uit het feit dat er nogal wat situaties zijn geweest waarbij het product breuk vertoont en daarmee niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. Ook bestaan er wel eens twijfels over het vermogen van het product om gras door te laten groeien.

Groene berm met grasbeton onder KOMO-keur

Naar aanleiding hiervan heeft een drietal fabrikanten, waaronder v.d. Bosch Beton, het initiatief genomen om eisen op te stellen voor grasbetontegels en deze onder te brengen in een beoordelingsrichtlijn. Samen met certificeringsbedrijf Kiwa en de provincie Overijssel als belangrijke afnemer is deze beoordelingsrichtlijn tot stand gekomen.

Grasbetontegels onder KOMO-keur; sinds kort is de BRL 2320 – Grasbetontegels van kracht. De behoefte aan een norm voor grasbetontegels blijkt uit het feit dat er nogal wat situaties zijn geweest waarbij het product breuk vertoont en daarmee niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. Ook bestaan er wel eens twijfels over het vermogen van het product om gras door te laten groeien.

Groene berm met grasbeton onder KOMO-keur

Naar aanleiding hiervan heeft een drietal fabrikanten, waaronder v.d. Bosch Beton, het initiatief genomen om eisen op te stellen voor grasbetontegels en deze onder te brengen in een beoordelingsrichtlijn. Samen met certificeringsbedrijf Kiwa en de provincie Overijssel als belangrijke afnemer is deze beoordelingsrichtlijn tot stand gekomen.

Belangrijke eigenschappen van grasbetontegels zijn het vermogen om gras door het product te laten groeien en voldoende sterkte te ontwikkelen om de krachten van de optredende belasting probleemloos over te brengen op de fundatie. Hieronder volgt een overzicht van de wijze waarop de BRL 2320 met deze relevante eigenschappen omgaat.

Voor de beoordeling van de mogelijkheid tot grasdoorgroei wordt gebruik gemaakt van een indeling in twee klassen. Hieronder de indeling zoals deze in de richtlijn bepaald is:

Klasse
A Grasbetontegels met diepe uitsparingen
B Grasbetontegels zonder diepe uitsparingen

Klasse A geeft de minimale eisen aan de vormgeving om één van essentiële eigenschappen van grasbetontegels, de optisch groen ogende berm, tot zijn recht te laten komen.
Alle grasbetontegels die niet aan de eisen van klasse A voldoen vallen automatisch in klasse B. Dit impliceert dat als u een "optisch groene berm" belangrijk vindt moet kiezen voor klasse A. Een "optisch groene berm" zorgt tevens voor een verkeersremmend effect.

Ook voor de beoordeling op sterkte is gebruik gemaakt van klassen. Uitgangspunt is dat niet alleen de betonsterkte de op te nemen krachten bepaalt, maar ook de vormgeving van het product vanwege de open ruimten, diepte en breedte van de uitsparingen (profilering van het oppervlak) en de afmetingen.
De indeling in klassen, zoals in de BRL aangegeven, is hieronder weergegeven.

Breuklastklasse
(BK) [kN]
Verkeersbelasting Karakteristieke
breuklast [N/mm]
Minimum
breuklast [N/mm]
5 Licht verkeer 12,5 10
15 Normaal verkeer 37,5 35
25 Zwaar verkeer 62,5 60

De fabrikant geeft in haar documentatie aan tot welke klasse een product behoort. Met de keuze van een bepaalde klasse heeft de ontwerper/opdrachtgever een instrument in handen om te bepalen welke producten voor de beoogde toepassing geschikt zijn. Het risico van een foute keuze wordt hiermee beperkt.

Grassplittegel® voldoen aan de klasse 15 van de BRL 2320

In de BRL worden de verkeersbelastingen als volgt gedefinieerd:
- Licht verkeer: maximaal voetgangers en (brom)fietsverkeer
- Normaal verkeer: maximaal personenauto’s en bestelwagens
- Zwaar verkeer: maximaal verachtwagens

Afwijkend van andere beoordelingsrichtlijnen en normen betreffende betonproducten is het tijdstip van vaststellen van de sterkte van het product. Aangezien het vaak voorkomt dat deze betonproducten redelijk "jong" worden afgeleverd is in de BRL gekozen voor een vaststellingstermijn van 14 dagen. Met het name het feit dat het product na aanleg direct belast wordt heeft hier de doorslag gegeven. Bij andere betonproducten, zoals normale betontegels en betonstraatstenen, zit er vaak een redelijke termijn tussen aanleg en openstelling.

v.d. Bosch Beton is er van overtuigd dat de invoering van de BRL een flinke stap vooruit is. Dit zal de toepassing van grasbetontegels alleen maar ten goede komen. Voor de afnemer is er een onafhankelijke kwaliteitsgarantie en voor de producent meer zekerheid dat de grasbetontegels worden toegepast in plaatsen en situaties waar ze voor ontworpen en geproduceerd zijn.

Meer weten over de inhoud en eisen van BRL2320? Geef de zoekterm "komo beheer BRL 2320" en u wordt naar de betreffende beoordelingsrichtlijn geleid. Deze is aldaar te downloaden.

Hoe gaat v.d. Bosch Beton deze BRL invoeren bij haar assortiment grasbetontegels?

De "normale" grasbetontegels met geprofileerde bovenzijde vallen wat grasdoorgroei betreft allen in klasse A. De vlakke grasbetontegels vallen in klasse B.
Wat sterkteklassen betreft hanteert v.d. Bosch een vrij conservatief beleid. Alhoewel de typen grasbetontegels met de afmeting 40x60x12 cm bijna altijd voldoen aan de klasse 25 hanteert v.d. Bosch het principe van zekerheid en kiest voor deze grasbetontegels de klasse 15. De grasbetontegels 40x60x15 vallen wel in de klasse 25.

Nokkentoptegels en andere uitvoeringen in de afmeting 40x40x12 vallen in de hoogste sterkteklasse: klasse 25.

Grassplittegels vallen in de sterkteklasse 15.

Binnenkort worden de klassen toegevoegd aan de bestaande typen. Aan de benaming van bijvoorbeeld Nokkentoptegels zal dan toegevoegd worden “A25” ter aanduiding dat ze voldoen aan de klasse A voor de grasdoorgroei en klasse 25 betreffende de sterkte.
Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met ons.

Productoverzicht met klassen

Product Dikte Klasse
Grasbetontegels S type L 40x60 10 cm A15
Grasbetontegels S type L 40x60 12 cm A15
Grasbeton 15 cm. 15 cm A25
Grasbetontegels S type D 40x60 12 cm A15
 
Vlak grasbeton S 10 cm B15
Vlak grasbeton S 12 cm B15
 
Grasverbandtegels® S 12 cm A25
Grasverbandtegels® S vlak 12 cm B25
 
Grassplittegel® 15 cm B15
 
Graspastegel® S type L 12 cm A15
Graspas-SV-tegel® type L 12 cm A15
Graspas-SV-tegel® type L vlak 12 cm B15
 
Nokkentoptegel® S 12 cm A25
Nokkentop-SV-tegel® 12 cm A25
Nokkentop-SV-tegel® vlak 12 cm B25
Nokkentop-Stil-Veilig® 12 cm B25
 
BéVéMat® 40 12 cm A25
BéVéMat® 40 vlak 12 cm B25
BéVéMat® 60 12 cm A15
BéVéMat® 60 vlak 12 cm B15
BéVéMat® 80 12 cm A25
BéVéVerbandblok® 12 cm A25
Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo