0546 488 555

Reduton®

v.d. Bosch Beton* b.v. is in samenwerking met SQAPE er in geslaagd om het cement in betonnen graselementen te vervangen.

Reduton®

v.d. Bosch Beton* b.v. is in samenwerking met SQAPE er in geslaagd om het cement in betonnen graselementen (bermverharding) te vervangen met behulp van de SQAPE geopolymeer technologie. De provincie Overijssel heeft de primeur en past Reduton®, zoals de nieuwe geopolymeerlijn heet, toe in de N331.

Reduton®, het nieuwe geopolymeer graselement met een extreem lage CO2-emissie, is het resultaat van de samenwerking tussen v.d. Bosch Beton en SQAPE geopolymeer technologie. Door het toepassen van deze geopolymeren als cementvervanger, kan een CO2-reductie van ca. 80% gerealiseerd worden. v.d. Bosch Beton produceert als eerste een graselement zonder toevoeging van cement. Dit is een primeur.

Reduton®

De provincie Overijssel stimuleert innovaties en toepassing van CO2-arme technologieën en producten, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes. “ Wij werken samen met bedrijven om duurzaamheidswinst te bereiken. De innovatie van v.d. Bosch Beton draagt bij aan het verduurzamen van de infrastructuur en de verkeersveiligheid. Daarom experimenteren wij met deze nieuwe bermverharding bij het groot onderhoud en reconstructie van de parallelweg langs de N331 tussen Zwartsluis-Vollenhove”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel.

Reduton®

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo