0546 488 555

SQAPE geopolymeer veilig voor gezondheid

Het produceren van duurzame bouwmaterialen door het toepassen van de SQAPE technologie leidt niet tot verhoogde gezondheidsrisico's in gebruiksfase.

Het produceren van duurzame bouwmaterialen door het toepassen van de SQAPE technologie leidt niet tot verhoogde gezondheidsrisico's in gebruiksfase. Dat blijkt uit onderzoek van SGS INTRON. SGS INTRON heeft in opdracht van SQAPE onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid in de gebruiksfase van met SQAPE technologie geproduceerde geopolymeer producten.

De nadruk bij dit onderzoek ligt op persoonlijke blootstelling van verwerkers en gebruikers. Hiervoor is vooral gekeken naar gezondheid relevante componenten als:

  • vrijkomende vluchtige stoffen;
  • fijn stof;
  • alkaliteit;

De voornaamste conclusie is dat er geen aanleiding is tot een verhoogd gezondheidsrisico voor geopolymeer producten geproduceerd met de SQAPE technologie in vergelijking met cementgebonden producten. Een opvallende uitkomst is dat alkaliteit van het geopolymeer geen probleem vormt. De pH van boorgruis van het geopolymeer is vergelijkbaar en zelfs lager dan boorgruis van cementgebonden producten.

Het volledige rapport van SGS INTRON is te vinden op www.SQAPE.nl of te downloaden via deze link.

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo