0546 488 555

Ecodrain®

Goed nieuws voor de grondwaterstand. v.d. Bosch Beton introduceert Ecodrain® , een steen die waterdoorlatend is en voorkomt dat hemelwater linea recta wordt afgevoerd naar het riool. Een ander voordeel is, dat straten bij hevige regenval in principe niet meer blank komen te staan.

Productkenmerken

  • waterdoorlatend: hemelwater afvoeren op de plek waar de regen valt
  • infiltratie door de steen
  • voldoet aan de gestelde norm T=10
  • geleverd met een fijne, infiltrerende, structuur deklaag
  • ook als machinaal verwerkbaar pakket leverbaar

Afbeelding ECODRAIN
Voorbeeld ECODRAIN
waterdoorlatend,waterpasserend,hemelwater,hwa
Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo