0546 488 555

Urk, Dormakade

Urker havengebied ondergaat geleidelijk metormafose

Geleidelijk verandert het Havengebied grenzend aan het prachtige historische centrum van Urk in een aangenaam verblijfsgebied. Waar voorheen de industrie het primaat had, krijgt de locatie in het centrum met fraai uitzicht op het IJsselmeer een ander karakter. Dankzij de verplaatsing van de visafslag, sloop van oude gebouwen, gevarieerde nieuwbouw en een nieuwe bestrating van kleurrijke betonnen bestratingsmaterialen die de recreatieve functie onderstreept. De metamorfose/reconstructie van het havengebied wordt in fasen uitgevoerd. Dat heeft te maken met de rigoureuze ingrepen, waarbij delen van de industrie moeten worden verplaatst. De olieschepen moeten naar een andere haven om plek te maken voor de recreatieve vaart, die samen met de visserkotters het beeld van de Nieuwe Haven gaat bepalen. Extra ligplaatsen voor de recreatieve vaart zijn al aangelegd, de havenkades zijn deels veranderd van industriekade tot wandelgebied met nieuwe bestrating, Rijkswaterstaat heeft bij de dijkverhoging het strand een facelift gegeven, kortom allemaal zaken die Urk steeds meer uitstraling geven. Dit alles mede dankzij een Europese subsidie. Gelukkig hebben de aloude leugenbankjes waarop de oudere vissers de zaken bespreken weer een plekje gekregen aan de recent vernieuwde Dormakade. De Dormakade is feitelijk dé centrale havenpier in het centrum van de haven, met aan weerszijden plek voor de recreatieve vaart en vissersvloot. Het is feitelijk de havenpier van het oude Urk. Nu loopt de kade nog dood aan het eind, maar de bedoeling is dat er een voetgangersbrug naar het strand komt, zodat het aantrekkelijk wordt om een rondje ‘haven’ te doen. De 17 meter brede Dormakade is daarom ingericht als voetgangersgebied (wandelen) met een fraaie bestrating van sierbetonstraatstenen die refereren aan een havenkade, met centraal een loper van gele dikformaat betonstraatstenen. (Sier)stenen in rood, oranjerood, zwarte en geel-blond zorgen voor een kleurrijk beeld. Nieuwe lichtmasten, bankjes en straatmeubilair geven de kade nog een extra dimensie en meer uitstraling. Kleurvast betonnen materiaal “Het gaat cijfermatig misschien om een bescheiden hoeveelheid van zo’n 2.400 m2 bestrating, maar de impact voor het centrumgebied is groot,” meent Dick van der Snee van de gemeente Urk. “Het is wel de plek die je als trekpleister mag kenschetsen, een havenpier met een spilfunctie in de herinrichting van het havengebied. Enkele jaren geleden hebben wij al een groot deel van de Burgemeester Schipperskade aangepakt. Het ging om een weinig aantrekkelijk industriegebied, waar je als wandelaar niet zo snel zou gaan lopen of gaan zitten. Door echter de bestrating daar totaal te veranderen en deze van een allegaartje van oud gebakken materiaal en asfalt te veranderen in een kleurrijke bestrating met overwegend nieuw betonnen materiaal, kreeg het gebied c.q. wandelzone een heel ander karakter. In die tijd kozen wij voor kleurvaste betonnen bestratingproducten in combinatie met de aanwezige klinkers. Bij de Dormakade hebben wij voor 99% voor kleurvast betonnen materiaal gekozen. De kleurvaste producten bevallen prima. Beton heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen qua verscheidenheid in kleuren, formaten en sierproducten. Wij konden de destijds ingeslagen weg zonder aarzeling vervolgen. En ondanks de Europese subsidie wil je het kostenaspect in de hand houden. Dan is de keuze voor dit materiaal een prima oplossing.” Wel vindt Dick van der Snee het jammer dat er steeds een grote tijdspanne zit tussen de fasen. “Je praat over jaren ertussen. Zo hebben wij dit jaar de Dormakade aangepakt, maar duurt het zeker nog jaren voordat de nieuwbouw met winkels en woningen op de plek van de oude visafslag gereed is en wij de inrichting daar ter hand kunnen nemen. Je krijgt dus een inrichting van oude en nieuwe gedeelten. Maar dankzij het totaalbeeld, waarbij wij voortborduren op een uniforme kleurstelling en vaste lijn in materiaalgebruik wordt het gebied toch een eenheid. Nu al ervaart de inwoner en bezoeker de geleidelijke verandering van industriegebied naar verblijfsgebied. We horen alleen maar goede reacties. Maar het wordt straks alleen maar fraaier door de geleidelijke metamorfose van dit waardevolle gebied dat grenst aan de prachtige historische kern van Urk.”

Adres
Dormakade  1
8321 Urk

Projecttype
winkelstraat / herinrichting

Oplevering
1-5-2006 0:00:00

Wegenbouwer
Borger, IJsselmuiden

Toegepaste producten

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo