0546 488 555

Wierden, herinrichting N350

N350 veiliger door bermverharding en turbo-rotondes

De provinciale weg tussen Wierden en Rijssen werd, direct na de doortrekking van de A35, voorzien van veilige bermen. Middengeleiders en twee turbo-rotondes maakten een einde aan de onveilige situaties bij (voorheen drie) grote kruisingen. BéVéVerbandblok® van v.d. Bosch Beton is een "light-variant" op het kwaliteitssysteem BéVéMat®. Verschil is dat bij BéVéVerbandblok het geotextiel niet onlosmakelijk verbonden is aan het grasbeton. Wel is de breedte 80 cm, hebben de elementen een afgeschuinde veilige bermzijde en een rechte asfaltzijde. Ter plaatse van de turbo-rotondes werden middengeleidebanden geplaatst die voor vrachtwagens overrijdbaar zijn. De 10/30x10 banden (ook verkrijgbaar in 13 cm. hoogte) worden op de eerste asfaltlaag gesteld en vervolgens wordt de deklaag er tegen aan gedraaid.

Adres
Rijssensestraat  146
7642 NN   Wierden

Projecttype
provinciale weg / herinrichting

Oplevering
1-6-2011 0:00:00

Wegenbouwer
BAM Wegen

Architect
Provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo