v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home

Arbo en milieu

Duurzaam Bouwen

De betonindustrie loopt voorop qua duurzaam bouwen. V.d. Bosch Beton* wil als innoverende producent, niet afwachten. Sinds 2008 beschikt v.d. Bosch Beton over DUBOkeur®. Producten met DUBOkeur® onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Deze LCA wordt door NIBE uitgevoerd.

KIWA-certificaat verificatie CO2-emissie
DUBO-certificaat v.d. Bosch Beton*

Reduton®

v.d. Bosch Beton* b.v. is in samenwerking met SQAPE er in geslaagd om het cement in betonbestratingsproducten te vervangen met behulp van geopolymeertechnologie. Bij de winning en productie van cement komt veel CO2 vrij. Door Reduton® cementloos beton toe te passen wordt een extreem lage CO2-uitstoot en MKI bereikt.


Ecoton® Circulair Beton

v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmaterialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.

Bij Ecoton® Circulair Beton wordt een bepaald percentage van de grove toeslag door betongranulaat vervangen. Ecoton-producten voldoen aan de eisen van Netwerk Betonketen/BouwCirculair (circulariteit 15% v/v en MKI-waarden < EUR 25,00 m3). Meer informatie is te vinden op www.ecoton.nl.

Bouwstoffenbesluit

Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.

NL BSB® Certificaat (fabriek Almelo)
NL BSB® Certificaat (fabriek Vriezenveen)

Arbo


Niet alleen het milieu speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van producten, ook de arbeidsomstandigheden van de stratenmaker en onze eigen mensen in onze fabriek spelen een grote rol hierin. Zo zijn bijna al onze producten op enige wijze machinaal verwerkbaar. Veel producten zijn zelfs al op machinale verwerking voorbereid op het moment dat zij de fabriek verlaten. Daarnaast heeft v.d. Bosch Beton de afgelopen jaren geïnvesteerd in arbeidsvriendelijke productiemethoden. Onze robots zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze machines werden in eigen beheer ontwikkeld en vervangen het zware handwerk. Meer informatie over het machinaal verwerken van producten vindt u onder de paragraaf "verwerking".