0546 488 555
Print deze pagina

v.d. Bosch Beton* is een gerenommeerd en slagvaardig bedrijf, gespecialiseerd in de fabricage en levering van hoogwaardige betonbestratingsproducten zoals betonstraatstenen, betontegels, opsluitbanden, trottoirbanden en grasbeton.

Sinds 1914

De onderneming is sinds de oprichting in 1914 uitgegroeid tot een moderne, gestroomlijnde organisatie met fabrieken in Almelo en Vriezenveen en hoofdkantoor in Almelo, met de verkoopafdelingen van betonproducten. De basis voor het uitgebreide productenpakket wordt gevormd door optimale kwaliteitsbewaking, voortdurende innovatie en een scherp oog voor de ontwikkelingen in de markt. Dit resulteert in hoogwaardige en vaak vernieuwende producten.

Klantenservice en verkoop

v.d. Bosch Beton* biedt haar klanten een optimale begeleiding. De afdeling verkoop adviseert, offreert en bevestigt uw opdracht. De klantenservice neemt de voor u belangrijkste fase onder haar hoede: het werk. De ideale servicemix.

Verkoop

Voor prijzen, offertes, aanbestedingen en productinformatie kunt u terecht bij de verkoop. André en Marc beantwoorden uw vragen namens de binnendienst. Berry, Han, Eline, Nils en Jan Dirk komen bij u aan de zaak of op het werk voor monsterstenen, productinformatie en meer.

tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice en afroepen

Belt u voor levertijden, afroepschema's of wilt u een vracht bestellen op uw inkoopcontract, dan staat de klantenservice voor u klaar. Hier krijgt u Marcel, Richard, Joke, Marja, Marniek of Paulo aan de lijn. Behoefte aan persoonlijk contact over afroepschema's en levertijden? Desgewenst komt de klantenservice bij u op het werk langs om alles door te nemen. Linda doet de facturatie en helpt u met vragen hierover.

tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl

Kwaliteit / Milieu / Duurzaamheid

v.d. Bosch Beton* loopt op gebied van kwaliteit en milieu voorop. Met Ecoton®, ISO, DUBO-keur, KOMO-certificering en ons interne kwaliteitskeurmerk BBB-keur I wordt uw keuze voor een duurzaam product eenvoudig.

Kwalitatief hoogwaardige betonbestratingsmaterialen

De naam v.d. Bosch Beton* wordt vaak in één adem genoemd met kwalitatief hoogwaardige betonbestratingsmaterialen. In de afgelopen decennia heeft v.d. Bosch Beton* zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste aanbieders op dit gebied. Enerzijds als producent en leverancier van een compleet assortiment betontegels, banden en stenen, anderzijds door het ontwikkelen van nieuwe innovatieve betonproducten, zoals de diverse grasbetontegels, Ecoton® en Full-color® producten.

DUBOkeur®

De betonindustrie loopt voorop qua duurzaam bouwen. V.d. Bosch Beton* wil als innoverende producent, niet afwachten. Sinds 2008 beschikt v.d. Bosch Beton over DUBOkeur®.



Producten met DUBOkeur® onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Deze LCA wordt door NIBE uitgevoerd.

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem van v.d. Bosch Beton is sinds februari 2014 gecertificeerd conform ISO 14001. v.d. Bosch Beton wil middels haar milieumanagementsysteem beter inzicht krijgen in milieueffecten en milieuprestaties verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als CO2-emissie, afvalstroom, gebruik van grondstoffen, energieverbruik en andere milieuzaken. Ook de ontwikkeling van producten die invloed op het milieu hebben vormt een belangrijk element van het milieumanagementsysteem. ISO 14001 vormt een prima aanvulling op het kwaliteitssysteem van v.d. Bosch Beton dat ISO 9001 gecertificeerd is.

  

Duurzame producten

In onze kennisbank vindt u verschillende voorbeelden van de wijze waarop wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in ons vaandel willen houden. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten speelt het milieu echter ook een grote rol. v.d. Bosch Beton is een innovatieve fabrikant. Dat uit zich niet alleen in technisch interessante oplossingen, maar ook in duurzame oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Ecoton® Milieukeur® Plus met hergebruik van bouwmaterialen
  • Reduton® cementloos beton met ca. 80% minder CO2-emissie
  • DuraSilent® geluidreducerend en 100% kleurvast
  • Ecopass® / Ecodrain® infiltratie van hemelwater op de plek waar het valt
  • Grassplittegel® sterke parkeerplaatsen met een groen uiterlijk
  • Lumencolor® reflecterende deklagen met natuurlijk toeslagmateriaal
  • Voegsteen onkruidvrije bestrating zonder gif of gasbrander

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo