v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home Oplossingen Producten Grasbeton

BéVéVerbandblok®

BéVéVerbandblok®

BéVéVerbandblokken worden toegepast op plaatsen waar 80 cm. wegverbreding gewenst is in combinatie met een stabiele ligging van de verharding. Bijvoorbeeld bij provinciale wegen of op plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de veiligheid van de automobilist. BéVéVerbandblokken worden standaard geleverd met los BéVélon-geotextiel. Naast de traditionele bovenzijde met sleuven is BéVéVerbandblok® ook leverbaar met een vlakke bovenzijde. Ideaal voor plaatsen waar geluid of gebruik door fietsers een grote rol spelen. De grasbetontegels dienen machinaal op het doek gelegd te worden. v.d. Bosch Beton levert ook BéVéMat®. Hierbij zijn de grasbetonblokken onlosmakelijk verbonden op de BéVélon-geotextiel.

Specificaties

  • veilig grasbeton in onderling verband
  • geleverd met los geotextiel
  • afgeschuinde bermzijde tegen éénzijdige ongevallen
  • zowel met sleuven als vlakke bovenzijde leverbaar
  • geleverd met KIWA-certificaat (klasse A25/B25)
Vraag een sample aan

Dit product is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Grijs 1000

Zwart kleurvast 1602

Groen 1045

Kwaliteit en garantie

KIWA

Productspecifieke kwaliteit

Vrijwel alle grasbetontegels van v.d. Bosch Beton worden, sinds het van kracht worden van BRL K11001 - Grasbetontegels, geleverd met KIWA-keur. Uitzondering hierop zijn grasbetonproducten die een Ecoton® onderbeton hebben, met CO2-reductiebeton worden geleverd of als Reduton® geproduceerd zijn.

De behoefte aan een norm voor grasbetontegels blijkt uit het feit dat er nogal wat situaties zijn geweest waarbij het product breuk vertoont en daarmee niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. Ook bestaan er wel eens twijfels over het vermogen van het product om gras door te laten groeien. Naar aanleiding hiervan heeft een drietal fabrikanten, waaronder v.d. Bosch Beton, het initiatief genomen om eisen op te stellen voor grasbetontegels en deze onder te brengen in een beoordelingsrichtlijn. Samen met certificeringsbedrijf Kiwa en de provincie Overijssel als belangrijke afnemer is deze beoordelingsrichtlijn tot stand gekomen. Belangrijke eigenschappen van grasbetontegels zijn het vermogen om gras door het product te laten groeien en voldoende sterkte te ontwikkelen om de krachten van de optredende belasting probleemloos over te brengen op de fundatie. Hieronder volgt een overzicht van de wijze waarop de BRL K11001 met deze relevante eigenschappen omgaat.

KIWA-certificaat

Voor de beoordeling van de mogelijkheid tot grasdoorgroei wordt gebruik gemaakt van een indeling in twee klassen. Hieronder de indeling zoals deze in de richtlijn bepaald is:

Klasse
AGrasbetontegels met diepe uitsparingen
BGrasbetontegels zonder diepe uitsparingen


Klasse A geeft de minimale eisen aan de vormgeving om één van essentiële eigenschappen van grasbetontegels, de optisch groen ogende berm, tot zijn recht te laten komen.
Alle grasbetontegels die niet aan de eisen van klasse A voldoen vallen automatisch en klasse B. Dit impliceert dat als u een "optisch groene berm" belangrijk vindt moet kiezen voor klasse A. Een "optisch groene berm" zorgt tevens voor een verkeersremmend effect.

Ook voor de beoordeling op sterkte is gebruik gemaakt van klassen. Uitgangspunt is dat niet alleen de betonsterkte de op te nemen krachten bepaalt, maar ook de vormgeving van het product vanwege de open ruimten, diepte en breedte van de uitsparingen (profilering van het oppervlak) en de afmetingen.
De indeling in klassen, zoals in de BRL aangegeven, is hieronder weergegeven.

Breuklastklasse
(BK) [kN]
VerkeersbelastingKarakteristieke
breuklast [N/mm]
Minimum
breuklast [N/mm]
5Licht verkeer12,510
15Normaal verkeer37,535
25Zwaar verkeer62,560De fabrikant geeft in haar documentatie aan tot welke klasse een product behoort. Met de keuze van een bepaalde klasse heeft de ontwerper/opdrachtgever een instrument in handen om te bepalen welke producten voor de beoogde toepassing geschikt zijn. Het risico van een foute keuze wordt hiermee beperkt. Hieronder een overzicht van de verschillende producten van v.d. Bosch Beton met bijbehorende klasse.

ProductDikteKlasse
Grasbetontegels type L 40x6010 cmA15
Grasbetontegels type L 40x6012 cmA15
Grasbetontegels type L 40x6015 cmA25
Grasbetontegels type D 40x6012 cmA15Vlak grasbeton 40x6010 cmB15
Vlak grasbeton 40x6012 cmB15
Vlak grasbeton 40x6015 cmB25Grasverbandtegels®12 cmA25
Grasverbandtegels® vlak12 cmB25Grassplittegel®15 cmB15Graspastegel® type L12 cmA15
Graspastegel® type L15 cmA25
Graspas-V-tegel® type L15 cmA25
Graspas-V-tegel® type L vlak12 cmB15
Graspas-Stil-Veilig®15 cmB25Nokkentoptegel®12 cmA25
Nokkentop-V-tegel®12 cmA25
Nokkentop-V-tegel® vlak12 cmB25
Nokkentop-Stil-Veilig®12 cmB25BéVéMat® 4012 cmA25
BéVéMat® 40 vlak12 cmB25
BéVéMat® 6012 cmA15
BéVéMat® 60 vlak12 cmB15
BéVéMat® 8012 cmA25
BéVéMat® 80 vlak12 cmB25
BéVéVerbandblok®12 cmA15

Verwerking en onderhoud

Stevig fundament
Een goede fundatie is bij zware belasting belangrijk. Een draagkrachtige ondergrond, bijvoorbeeld een laag van minimaal 15 centimeter puingranulaat met daarop circa vijf centimeter vulzand is een stevige basis. De fundatie dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.
Tevens dient er op gelet te worden dat na het zagen of frezen geen stukken asfalt blijven zitten. Dit kan namelijk breuk veroorzaken als gevolg van ongelijke oplegging.

Grasgroei bevorderen
Om grasgroei te bevorderen, verdient het aanbeveling de grasbetontegels te vullen met teelaarde, waarna de gootjes weer leeggeveegd dienen te worden. Enerzijds om te voorkomen dat het jonge, opkomende gras onmiddellijk kapot gereden wordt, anderzijds omdat leeg geveegde gootjes het verkeersremmend effect aanzienlijk verhogen. De grasbetontegels kunnen met een grasmengsel van eigen keuze ingezaaid worden.

Vlak grasbeton in plaats van aanbrengen op de kop
Het komt soms voor dat grasbetontegels op de kop gelegd worden, met de vlakke onderzijde naar boven. Dit raden wij af vanwege het grote risico op breuk. De gootjes die zich dan aan de onderzijde bevinden, zullen juist breuk stimuleren. Voor dergelijke situaties heeft v.d. Bosch Beton vlak grasbeton ontwikkeld. Deze blokken zijn zowel aan de boven- als onderzijde vlak en daardoor stiller en sterker.

Sleuven
In het geval van bermverharding, de sleuven haaks op rijrichting leggen i.v.m. veiligheid fietsers en verkeersremmend effect auto's. Bij deze manier van verwerken is bij de typen met de afmetingen 40x40 cm. de sterkte gegarandeerd.

Machinale verwerking

Dit product leent zich voor machinale verwerking. Onder "verpakkingsoverzicht" en in onze kennisbank kunt u meer informatie vinden over machinale verwerking en de verpakking van dit product. Of bekijk publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" van Stichting CROW.

Kalkuitbloei (witte uitslag)

Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf. Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.

Meer informatie over witte uitslag is in onze kennisbank te vinden.

Verpakkingsoverzicht