v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home Oplossingen Producten Klinkers

DuraSilent®

DuraSilent®

Omdat geluidsoverlast een steeds belangrijker afwegingspunt wordt bij het bepalen van bestrating, maar ook het esthetische aspect belangrijk blijft, ontwikkelde v.d. Bosch Beton* de DuraSilent® . Een steen met een gemiddelde geluidsreductie 1,0 db(A) ten opzicht van asfalt (DAB). DuraSilent® is opgenomen op de C-wegdek lijst 2012. Net als de Duracolor® serie is de deklaag van DuraSilent® opgebouwd uit 100% natuurlijke toeslagmaterialen.

Specificaties

 • geluidreducerende bestrating
 • voorzien van een natuurlijke kleurvaste deklaag
 • uitvoering met BSV® splintervrije kop
 • in verschillende tinten van Moeder Aarde
 • opgenomen op de C-wegdek lijst 2012
 • leverbaar als machinaal verwerkbaar pakket
Vraag een sample aan

Dit product is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Alta Jura 2829

Ferro Nova 1328

Lava Negro 1630

Terracotta 1525

Rosso Imperiale 1426

Sierra Nevada 1108

Urali Fondo 1379

Urali Legga 1878

Ardenne Classico 1100

Kwaliteit en garantie

DUBOkeur®Stichting Milieukeur®KOMO en CE

Productspecifieke kwaliteit

NEN-EN 1338 KOMO-keur
De kwaliteit van praktisch alle betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* is gebaseerd op het KOMO certificaat (NEN-EN 1338 KOMO-keur). Hoogwaardige maatvaste producten, constante kwaliteit en een buitengewoon gevarieerd aanbod. Dat zij kort samengevat de kenmerken van het programma betonstraatstenen, waarmee v.d. Bosch Beton* in Nederland naam heeft gemaakt. Betonstraatstenen vormen samen met betontegels en trottoirbanden de hoekstenen van een compleet assortiment bestratingsmaterialen van v.d. Bosch beton*.

KOMO-certificaten

CE Markering
Een betonstraatsteen met alleen CE markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit. Meer over verschillen tussen KOMO en CE.

CE-informatie (DoP) v.d. Bosch Beton*

NEN-EN 1338 Hieronder een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1338 KOMO-keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen. Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt men de norm en het nationale voorwoord.

Materiaal
De stenen moeten vervaardigd zijn van beton met een gelijkmatige samenstelling, die voornamelijk bestaat uit cement, zand, grind en/of andere toeslagmaterialen. De deklaag waarmee betonstraatstenen kunnen worden uitgevoerd, kan een andere samenstelling hebben dan de onderlaag. Toevoeging van kleurstoffen is toegestaan, mits de kwaliteit van het beton niet wordt aangetast.

Vorm en uiterlijk

 • de stenen moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken, zoals grindnesten, holten of scheuren vertonen
 • Betonstraatstenen moeten recht, vlak, haaks en kantig zijn en nagenoeg vrij zijn van bramen en uitsteeksels
 • Stenen kunnen uitgevoerd zijn met vellingkanten. De afmetingen wordt door de fabrikant aangegeven. De gemeten waarde mag hier maximaal twee millimeter van afwijken


Deklaag
Indien er een deklaag wordt toegepast, dient deze overal een minimale dikte te hebben van 4 mm. De hechting tussen onderlaag en deklaag moet van een zodanige kwaliteit zijn dat een blijvende verbinding verzekerd is.

Formaten en afmetingen
Formaten en afmetingen worden door de fabrikant vastgesteld. Op de individuele productbladen staan de maten aangegeven welke v.d. Bosch Beton* hanteert voor haar producten.

Maatafwijkingen

 • Tot een steenhoogte van 100 mm de lengte en de breedte niet meer afwijken dan 2 mm. De hoogte mag niet meer dan 3 mm afwijken
 • Bij steenhoogte gelijk of hoger dan 100 mm mogen de afwijkingen 1 mm meer bedragen.
 • Van individuele straatstenen mogen onderlinge hoogtematen niet meer dan 3 mm afwijken.
 • Bij diagonale afmetingen groter dan 300 mm mogen de onderlinge diagonale afwijkingen niet groter zijn dan 3 mm.

Downloads

Verwerking en onderhoud

Aandachtspunten
Om het effect van geluidsreductie goed tot zijn recht te laten komen is het van belang extra aandacht aan de verwerking van het product te schenken. De stenen moeten blijvend vlak in het wegdek liggen. Aandacht voor de fundatie is een voorwaarde om een goe d resultaat te bereiken. Tevens hebben proeven uitgewezen dat keperverband met bisschopsmutsen de meeste reductie geeft. Stenen gelegd in halfsteens- of elleboogverband geven minder geluidsreductie.

Meer over geluidsreductie, subsidies, etc.
Rijkswa terstaat onderhoudt een speciale site op het internet om informatie te verstrekken over stille wegen. Deze is te vinden onder Kenniscentrum InfoMil. Op deze site is alle specifieke informatie te vinden over geluidsreductie. Ook subsidiemogelijkheden worden hier aangegeven.

De juiste keuze
Geluidsarme bestrating binnen dorpen en steden realiseert u met de Durasilent® serie van v.d. Bosch Beton*. Zowel een 30 km zone als de doorgaande weg in uw plannen krijgen een natuurlijke, geluidsarme, duurzame uitstraling. Een praktische keuze waarbij u volledige flexibiliteit behoudt voor het gehele plan.

Betonstraatstenen algemeen


1. Het leggen
De straatstenen dienen in een door u gekozen legmotief, met voldoende voegruimte, nooit koud tegen elkaar, gelegd te worden. Voor het leggen heeft u gezorgd voor een juist zandbed, waardoor u de stenen gemakkelijk op gelijke hoogte, haaksheid en in de lijn kunt leggen. Tevens dient u het liefst voor het straten gezorgd te hebben voor een opsluiting van de stenen, d.m.v. opsluitbanden of bij een klein oppervlak een rollaag van dezelfde steen. Het bovenstaande geldt ook voor allerlei andere soorten stenen.

2. Voegen vullen/invegen
De voegen van het bestrate oppervlak dienen gevuld te worden met brekerzand, welke een overmaat aan fijne delen bevat. Het invegen of inwassen dient meerdere malen gedaan te worden. Als u de bestrating heeft afgetrild, moet deze nogmaals worden ingezand waarbij het zand enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen. NB: Voor de stenen Novacolor® en Duracolor® adviseren wij betonzand i.p.v (grof) brekerzand te gebruiken.

3. Aftrillen
Alleen in droge toestand mag het absoluut schoongeveegde straatwerk afgetrild worden, waarbij een werkwijze van laag naar hoog toegepast wordt. De trilplaat overlapt hierbij telkens de helft van de vorige baan. NB: Bij stenen met een oppervlak als de Novacolor® en de Duracolor® dient de trilplaat te zijn voorzien van een kunststof bekleding.

4. Gebruik
Het bestrate oppervlak kan direct na het aftrillen en nogmaals bezand (opvullen van de voegen) voor het verkeer worden opengesteld. Voor nadere details over de verwerking van bestratingsproducten verwijzen wij u naar de betreffende publicaties van de Stichting C.R.O.W. bijvoorbeeld publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding". Tint- en structuurverschillen
Vanwege het feit dat de deklagen van bovenstaande producten vrijwel uitsluitend van natuurlijke mineralen gemaakt zijn, bestaat de kans dat enig onderling tintverschil in deze producten niet uit te sluiten is. Het verdient daarom aanbeveling bij het verwerken van deze producten de pakketten en lagen goed te mengen. Dus meerdere pakketten tegelijk aanbreken en deze niet laag voor laag, maar verticaal aan te breken. Mocht er dan nog sprake zijn van enig tintverschil dan zal zich dat niet langs grotere vlakken in het straatbeeld aftekenen.

Verwerkingsadvies bijzondere betonstraatstenen

v.d. Bosch Beton* produceert diverse soorten straatstenen met toegevoegde waarde. Deze verdienen meer aandacht bij het verwerken. Straatstenen uit de series Duracolor®, Novacolor®, Fullcolor®, DuraSilent®, Nostalgica® en diverse uitgewassen producten worden vervaardigd van natuurlijke toeslagmaterialen, hebben soms een genuanceerde kleurstelling en kunnen een afwerking zoals klein facet en/of bijzondere deklaag hebben. Deze stenen dienen met zorg behandeld te worden voor, tijdens en direct na het verwerken. Bijvoorbeeld kunststofbekleding van de trilplaat, het schoonvegen van de bestrating voor aftrillen, het niet gooien c.q. ruw behandelen van materialen tijdens verwerking, etc. Gebruik van een steentransportwagen, betonklinkerklem of alternatieven verdienen de voorkeur boven kieperen met kruiwagen of mechanische opperman.

Machinale verwerking

Dit product leent zich voor machinale verwerking. Onder "verpakkingsoverzicht" en in onze kennisbank kunt u meer informatie vinden over machinale verwerking en de verpakking van dit product. Of bekijk publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" van Stichting CROW.

Kalkuitbloei (witte uitslag)

Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf. Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.

Meer informatie over witte uitslag is in onze kennisbank te vinden.

Verpakkingsoverzicht