v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home Oplossingen Producten Klinkers

Ecodrain®

Ecodrain®

Goed nieuws voor de grondwaterstand. v.d. Bosch Beton introduceert Ecodrain® , een steen die waterdoorlatend is en voorkomt dat hemelwater linea recta wordt afgevoerd naar het riool. Een ander voordeel is, dat straten bij hevige regenval in principe niet meer blank komen te staan.

Specificaties

 • waterdoorlatend: hemelwater afvoeren op de plek waar de regen valt
 • infiltratie door de steen
 • voldoet aan de gestelde norm T=10
 • geleverd met een fijne, infiltrerende, structuur deklaag
 • ook als machinaal verwerkbaar pakket leverbaar
Vraag een sample aan

Dit product is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Grijs structuur 3600

Rood structuur kleurvast 3501

Zwart structuur kleurvast 3602

Ecodrain® grijs 1/3 5100

Ecodrain® rood 1/3 5501

Ecodrain® zwart 1/3 5602

Kwaliteit en garantie

Productspecifieke kwaliteit

Ecodrain® valt niet onder de KOMO-normering en wordt derhalve geleverd onder BBB-keur 1.

Voorkom kleurverschil
Aangezien elementen van beton voornamelijk worden vervaardigd uit natuurproducten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende productieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal in één keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde productieserie kunnen worden geleverd.Verwerking en onderhoud

Twee problemen met dezelfde oorzaak. Oplossing hiervoor biedt infiltratie van het regenwater. Hier zijn verschillende methoden voor, waarvan infiltratie via de bestrating er één is. Een groot voordeel van deze techniek is dat het geen extra ruimte vraagt. De bestrating ligt er al of moet nog aangebracht worden. Een ander voordeel is dat het watertransport niet over de weg plaatsvindt. Maar onzichtbaar is.

Als één keer de keuze gemaakt is voor een waterdoorlatende verharding dienen een aantal zaken op de rij gezet te worden. Dat zijn vragen omtrent de:
 • omgeving
 • grondslag van de bodem
 • grondwaterstand
 • doorlatendheid van de bodem (k-waarde)
 • helling van het terrein
 • gebruiksfunctie
 • draagkracht
Deze moeten beantwoord worden om er een goed werkend systeem van te kunnen maken. De opbouw van de constructie kunnen we hieruit afleiden.Hierboven een voorbeeld van hoe de opbouw van een constructie zou kunnen zijn.

Ingeval van Ecodrain® waterdoorlatende verharding wordt als voegmateriaal gewassen brekerzand 0-1 aanbevolen met als verdere specificatie zeefdoorval: 0,063 mm 0%, 0,125 mm ≤ 1% (dit zijn afgeronde percentages).
In het geval van Ecopass® waterpasserende verharding wordt als voegmateriaal uitgewassen split 2-4 mm aanbevolen. Voor zowel Ecodrain® als Ecopass® kan als straatlaag uitgewassen split 2-5 mm toegepast worden.

Als buffer/fundatie kan voor beide systemen uitgewassen granulaat 4-32 mm toegepast worden. Voorwaarde is dat dit materiaal filterstabiel t.o.v. de straatlaag is. In dit geval hoeft geen scheidingsdoek tussen straatlaag en buffer te worden toegepast. Afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem kan de dikte van de buffer bepaald worden. Als afscheiding tussen buffer en ondergrond dient grondkerend doek te worden toegepast, b.v. Geolon PP 15.

Het behoeft geen verder betoog dat zowel buffer als straatlaag op de daartoe geëigende manier voldoende verdicht dienen te worden. Het materiaal mag hierbij niet verpulverd worden.

In het ontwerp van zowel Ecodrain® als Ecopass® moet altijd voorzien zijn in de aanleg van een nooduitlaat. Als om welke reden dan ook het water niet in voldoende mate via het systeem afgevoerd kan worden moet het water automatisch op een andere manier afgeleid worden. Dat kan naar een sloot of een laagliggend weiland zijn.Hierboven een voorbeeld van een toepassing in een gebied waar vanwege hoge grondwaterstand infiltratie in de bodem niet mogelijk is. Het water wordt door infiltratiebuizen langzaam afgevoerd naar het oppervlaktewater. Afhankelijk van de keuze van het type infiltratiebuis is de vertraging te regelen.

Bij een hellend oppervlak dient de constructie van de buffer zodanig te zijn opgebouwd dat wordt voorkomen dat het water naar het laagste punt stroomt. Dit kan bijvoorbeeld met getrapte aanleg.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat na enige tijd een ecosysteem in de buffer ontstaat, die ontstane vervuiling afbreekt.

Bij de uitvoering moet er rekening gehouden worden met het speciale doel van de bestrating. Dit houdt in dat de aanleg van het systeem als laatste in de bouwfase dient te geschieden. Een waterdoorlatende verharding mag dus nooit als "bouwstraat" gebruikt worden.

Door het dichtslibben van de bestrating (en/of fundatie) wordt de werking van het systeem sterk beïnvloed. Na de aanleg dient de bestrating onderhouden te worden om de goede werking van het systeem te garanderen. Regelmatig schoonmaken met behulp van een veegwagen en/of zoabcleaner is op zijn plaats. Waar nodig moet het voegmateriaal aangevuld worden. v.d. Bosch Beton* heeft hiervoor een speciaal onderhoudsadvies ontwikkeld.

Ook is het van groot belang goede controle op de aanleg te houden. Fouten bij de aanleg kunnen in de toekomst aanleiding geven tot moeilijk te traceren problemen.

Indien gewenst brengt v.d. Bosch Beton* u in contact met toeleveranciers van onderbouwmaterialen, welke u in uw systeem toe zou kunnen passen.

Machinale verwerking

Dit product leent zich voor machinale verwerking. Onder "verpakkingsoverzicht" en in onze kennisbank kunt u meer informatie vinden over machinale verwerking en de verpakking van dit product. Of bekijk publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" van Stichting CROW.

Kalkuitbloei (witte uitslag)

Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf. Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.

Meer informatie over witte uitslag is in onze kennisbank te vinden.

Verpakkingsoverzicht