v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home Oplossingen Producten Klinkers

Ecopass®

Ecopass®

Ecopass® waterpasserende stenen zijn ontworpen als aanvulling op de Ecodrain® waterdoorlatende bestrating en kan in dezelfde toepassingsgebieden gebruikt
worden. Ecopass® heeft een aantal specifieke kenmerken.

Specificaties

 • waterpasserend: hemelwater infiltreren waar de regen valt
 • grote afstandhouders zorgen voor een hoge capaciteit
 • voldoet aan de gestelde norm T=10
 • leverbaar in vrijwel alle oppervlaktestructuren
 • standaard als machinaal verwerkbaar pakket geleverd
Vraag een sample aan

Dit product is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Sicilia 9557

Ceriale 9558

Salerno 9541

Maranello 9547

Trento 9542

Cosenza 9503

Verona 9563

Taranto 9564

Padova 9565

Silver Full Color 2900

Rood Full Color 2501

Geel Full Color 2804

Milano Full Color 2518

Saksisch bont Full Color 2731

Groen Full Color 2245

Alta Jura 2829

Ferro Nova 1328

Lava Negro 1630

Terracotta 1525

Rosso Imperiale 1426

Sierra Nevada 1108

Urali Fondo 1379

Urali Legga 1878

Ardenne Classico 1100

Venezia 9536

Genova 9534

Modena 9535

Merano 9546

Palermo 9537

Napoli 9549

Torino 9533

Andria 9596

Barletta 9595

Bolzano 9548

Bologna 9538

Grijs 1000

Donkergrijs 1652

Grijs met basalt 1600

Rood 1001

Heide 1003

Zwart 1002

Geel 1004

Hardsteen 1607

Mangaan 1619

Oud Twents Bont® 1616

Beige (BGT 3124) 2060

Rood kleurvast 1501

Rood kleurvast Schots graniet 1701

Heide kleurvast 1703

Zwart kleurvast 1602

Geel kleurvast 1804

Brussels bruin kleurvast 1709

Terra 1770

Milano kleurvast 1418

Rood-bruin genuanceerd kleurvast 1417

Bruin-zwart genuanceerd kleurvast 1419

Wit kleurvast 2905

Grijs structuur 3600

Rood structuur kleurvast 3501

Rood structuur Schots graniet 3701

Heide structuur kleurvast 3703

Zwart structuur kleurvast 3602

Briljant antraciet 1672

Kwaliteit en garantie

DUBOkeur®Stichting Milieukeur®KOMO en CE

Productspecifieke kwaliteit

NEN-EN 1338 KOMO-keur
De kwaliteit van praktisch alle betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* is gebaseerd op het KOMO certificaat (NEN-EN 1338 KOMO-keur). Hoogwaardige maatvaste producten, constante kwaliteit en een buitengewoon gevarieerd aanbod. Dat zij kort samengevat de kenmerken van het programma betonstraatstenen, waarmee v.d. Bosch Beton* in Nederland naam heeft gemaakt. Betonstraatstenen vormen samen met betontegels en trottoirbanden de hoekstenen van een compleet assortiment bestratingsmaterialen van v.d. Bosch beton*.

KOMO-certificaten

CE Markering
Een betonstraatsteen met alleen CE markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit. Meer over verschillen tussen KOMO en CE.

CE-informatie (DoP) v.d. Bosch Beton*

NEN-EN 1338 Hieronder een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1338 KOMO-keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen. Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt men de norm en het nationale voorwoord.

Materiaal
De stenen moeten vervaardigd zijn van beton met een gelijkmatige samenstelling, die voornamelijk bestaat uit cement, zand, grind en/of andere toeslagmaterialen. De deklaag waarmee betonstraatstenen kunnen worden uitgevoerd, kan een andere samenstelling hebben dan de onderlaag. Toevoeging van kleurstoffen is toegestaan, mits de kwaliteit van het beton niet wordt aangetast.

Vorm en uiterlijk

 • de stenen moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken, zoals grindnesten, holten of scheuren vertonen
 • Betonstraatstenen moeten recht, vlak, haaks en kantig zijn en nagenoeg vrij zijn van bramen en uitsteeksels
 • Stenen kunnen uitgevoerd zijn met vellingkanten. De afmetingen wordt door de fabrikant aangegeven. De gemeten waarde mag hier maximaal twee millimeter van afwijken


Deklaag
Indien er een deklaag wordt toegepast, dient deze overal een minimale dikte te hebben van 4 mm. De hechting tussen onderlaag en deklaag moet van een zodanige kwaliteit zijn dat een blijvende verbinding verzekerd is.

Formaten en afmetingen
Formaten en afmetingen worden door de fabrikant vastgesteld. Op de individuele productbladen staan de maten aangegeven welke v.d. Bosch Beton* hanteert voor haar producten.

Maatafwijkingen

 • Tot een steenhoogte van 100 mm de lengte en de breedte niet meer afwijken dan 2 mm. De hoogte mag niet meer dan 3 mm afwijken
 • Bij steenhoogte gelijk of hoger dan 100 mm mogen de afwijkingen 1 mm meer bedragen.
 • Van individuele straatstenen mogen onderlinge hoogtematen niet meer dan 3 mm afwijken.
 • Bij diagonale afmetingen groter dan 300 mm mogen de onderlinge diagonale afwijkingen niet groter zijn dan 3 mm.

Downloads

Verwerking en onderhoud

Twee problemen met dezelfde oorzaak. Oplossing hiervoor biedt infiltratie van het regenwater. Hier zijn verschillende methoden voor, waarvan infiltratie via de bestrating er één is. Een groot voordeel van deze techniek is dat het geen extra ruimte vraagt. De bestrating ligt er al of moet nog aangebracht worden. Een ander voordeel is dat het watertransport niet over de weg plaatsvindt. Maar onzichtbaar is.

Als één keer de keuze gemaakt is voor een waterdoorlatende verharding dienen een aantal zaken op de rij gezet te worden. Dat zijn vragen omtrent de:
 • omgeving
 • grondslag van de bodem
 • grondwaterstand
 • doorlatendheid van de bodem (k-waarde)
 • helling van het terrein
 • gebruiksfunctie
 • draagkracht
Deze moeten beantwoord worden om er een goed werkend systeem van te kunnen maken. De opbouw van de constructie kunnen we hieruit afleiden.Hierboven een voorbeeld van hoe de opbouw van een constructie zou kunnen zijn.

Ingeval van Ecodrain® waterdoorlatende verharding wordt als voegmateriaal gewassen brekerzand 0-1 aanbevolen met als verdere specificatie zeefdoorval: 0,063 mm 0%, 0,125 mm ≤ 1% (dit zijn afgeronde percentages).
In het geval van Ecopass® waterpasserende verharding wordt als voegmateriaal uitgewassen split 2-4 mm aanbevolen. Voor zowel Ecodrain® als Ecopass® kan als straatlaag uitgewassen split 2-5 mm toegepast worden.

Als buffer/fundatie kan voor beide systemen uitgewassen granulaat 4-32 mm toegepast worden. Voorwaarde is dat dit materiaal filterstabiel t.o.v. de straatlaag is. In dit geval hoeft geen scheidingsdoek tussen straatlaag en buffer te worden toegepast. Afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem kan de dikte van de buffer bepaald worden. Als afscheiding tussen buffer en ondergrond dient grondkerend doek te worden toegepast, b.v. Geolon PP 15.

Het behoeft geen verder betoog dat zowel buffer als straatlaag op de daartoe geëigende manier voldoende verdicht dienen te worden. Het materiaal mag hierbij niet verpulverd worden.

In het ontwerp van zowel Ecodrain® als Ecopass® moet altijd voorzien zijn in de aanleg van een nooduitlaat. Als om welke reden dan ook het water niet in voldoende mate via het systeem afgevoerd kan worden moet het water automatisch op een andere manier afgeleid worden. Dat kan naar een sloot of een laagliggend weiland zijn.Hierboven een voorbeeld van een toepassing in een gebied waar vanwege hoge grondwaterstand infiltratie in de bodem niet mogelijk is. Het water wordt door infiltratiebuizen langzaam afgevoerd naar het oppervlaktewater. Afhankelijk van de keuze van het type infiltratiebuis is de vertraging te regelen.

Bij een hellend oppervlak dient de constructie van de buffer zodanig te zijn opgebouwd dat wordt voorkomen dat het water naar het laagste punt stroomt. Dit kan bijvoorbeeld met getrapte aanleg.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat na enige tijd een ecosysteem in de buffer ontstaat, die ontstane vervuiling afbreekt.

Bij de uitvoering moet er rekening gehouden worden met het speciale doel van de bestrating. Dit houdt in dat de aanleg van het systeem als laatste in de bouwfase dient te geschieden. Een waterdoorlatende verharding mag dus nooit als "bouwstraat" gebruikt worden.

Door het dichtslibben van de bestrating (en/of fundatie) wordt de werking van het systeem sterk beïnvloed. Na de aanleg dient de bestrating onderhouden te worden om de goede werking van het systeem te garanderen. Regelmatig schoonmaken met behulp van een veegwagen en/of zoabcleaner is op zijn plaats. Waar nodig moet het voegmateriaal aangevuld worden. v.d. Bosch Beton* heeft hiervoor een speciaal onderhoudsadvies ontwikkeld.

Ook is het van groot belang goede controle op de aanleg te houden. Fouten bij de aanleg kunnen in de toekomst aanleiding geven tot moeilijk te traceren problemen.

Indien gewenst brengt v.d. Bosch Beton* u in contact met toeleveranciers van onderbouwmaterialen, welke u in uw systeem toe zou kunnen passen.

Machinale verwerking

Dit product leent zich voor machinale verwerking. Onder "verpakkingsoverzicht" en in onze kennisbank kunt u meer informatie vinden over machinale verwerking en de verpakking van dit product. Of bekijk publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" van Stichting CROW.

Kalkuitbloei (witte uitslag)

Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf. Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.

Meer informatie over witte uitslag is in onze kennisbank te vinden.

Verpakkingsoverzicht