v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home Oplossingen Producten Grasbeton

Grasverbandtegel®

Grasverbandtegel®

Grastegel mèt nokkensluiting rondom, die zorgt voor een onwrikbaar verband tussen de tegels. Speciaal ontwikkeld voor verhardingen die het zwaar te verduren krijgen. Een ideale oplossing voor dijkbescherming, taludbescherming, oeverbescherming en het verharden van landbouwwegen, parkeerterreinen voor zwaar verkeer etc. De nokkenverbinding van dit type is uniek. Omdat de hol en dol aan dezelfde kant zitten, kan de tegel ook tegen het asfalt gelegd worden. Voorheen werd hier vaak een Nokkenpastegel® toegepast. Met andere woorden; ook te gebruiken als 40 cm. bermverharding.

Specificaties

  • grasbeton speciaal voor grote oppervlakken
  • erftoegangswegen, brandweerpaden of parkeerplaatsen
  • ook geschikt voor halfsteensverband
  • sterk in onderling verband
  • kleiner oppervlak (40x40 cm) dus sterker
  • ook verkrijgbaar in vlakke variant
  • machinaal verwerkbaar
  • geleverd met KIWA-certificaat (klasse A25)
Vraag een sample aan

Dit product is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Zwart kleurvast

Grijs zonder deklaag

Groen

Kwaliteit en garantie

KIWA

Productspecifieke kwaliteit

Vrijwel alle grasbetontegels van v.d. Bosch Beton worden, sinds het van kracht worden van BRL K11001 - Grasbetontegels, geleverd met KIWA-keur. Uitzondering hierop zijn grasbetonproducten die een Ecoton® onderbeton hebben, met CO2-reductiebeton worden geleverd of als Reduton® geproduceerd zijn.

De behoefte aan een norm voor grasbetontegels blijkt uit het feit dat er nogal wat situaties zijn geweest waarbij het product breuk vertoont en daarmee niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. Ook bestaan er wel eens twijfels over het vermogen van het product om gras door te laten groeien. Naar aanleiding hiervan heeft een drietal fabrikanten, waaronder v.d. Bosch Beton, het initiatief genomen om eisen op te stellen voor grasbetontegels en deze onder te brengen in een beoordelingsrichtlijn. Samen met certificeringsbedrijf Kiwa en de provincie Overijssel als belangrijke afnemer is deze beoordelingsrichtlijn tot stand gekomen. Belangrijke eigenschappen van grasbetontegels zijn het vermogen om gras door het product te laten groeien en voldoende sterkte te ontwikkelen om de krachten van de optredende belasting probleemloos over te brengen op de fundatie. Hieronder volgt een overzicht van de wijze waarop de BRL K11001 met deze relevante eigenschappen omgaat.

KIWA-certificaat

Voor de beoordeling van de mogelijkheid tot grasdoorgroei wordt gebruik gemaakt van een indeling in twee klassen. Hieronder de indeling zoals deze in de richtlijn bepaald is:

Klasse
AGrasbetontegels met diepe uitsparingen
BGrasbetontegels zonder diepe uitsparingen


Klasse A geeft de minimale eisen aan de vormgeving om één van essentiële eigenschappen van grasbetontegels, de optisch groen ogende berm, tot zijn recht te laten komen.
Alle grasbetontegels die niet aan de eisen van klasse A voldoen vallen automatisch en klasse B. Dit impliceert dat als u een "optisch groene berm" belangrijk vindt moet kiezen voor klasse A. Een "optisch groene berm" zorgt tevens voor een verkeersremmend effect.

Ook voor de beoordeling op sterkte is gebruik gemaakt van klassen. Uitgangspunt is dat niet alleen de betonsterkte de op te nemen krachten bepaalt, maar ook de vormgeving van het product vanwege de open ruimten, diepte en breedte van de uitsparingen (profilering van het oppervlak) en de afmetingen.
De indeling in klassen, zoals in de BRL aangegeven, is hieronder weergegeven.

Breuklastklasse
(BK) [kN]
VerkeersbelastingKarakteristieke
breuklast [N/mm]
Minimum
breuklast [N/mm]
5Licht verkeer12,510
15Normaal verkeer37,535
25Zwaar verkeer62,560De fabrikant geeft in haar documentatie aan tot welke klasse een product behoort. Met de keuze van een bepaalde klasse heeft de ontwerper/opdrachtgever een instrument in handen om te bepalen welke producten voor de beoogde toepassing geschikt zijn. Het risico van een foute keuze wordt hiermee beperkt. Hieronder een overzicht van de verschillende producten van v.d. Bosch Beton met bijbehorende klasse.

ProductDikteKlasse
Grasbetontegels type L 40x6010 cmA15
Grasbetontegels type L 40x6012 cmA15
Grasbetontegels type L 40x6015 cmA25
Grasbetontegels type D 40x6012 cmA15Vlak grasbeton 40x6010 cmB15
Vlak grasbeton 40x6012 cmB15
Vlak grasbeton 40x6015 cmB25Grasverbandtegels®12 cmA25
Grasverbandtegels® vlak12 cmB25Grassplittegel®15 cmB15Graspastegel® type L12 cmA15
Graspastegel® type L15 cmA25
Graspas-V-tegel® type L15 cmA25
Graspas-V-tegel® type L vlak12 cmB15
Graspas-Stil-Veilig®15 cmB25Nokkentoptegel®12 cmA25
Nokkentop-V-tegel®12 cmA25
Nokkentop-V-tegel® vlak12 cmB25
Nokkentop-Stil-Veilig®12 cmB25BéVéMat® 4012 cmA25
BéVéMat® 40 vlak12 cmB25
BéVéMat® 6012 cmA15
BéVéMat® 60 vlak12 cmB15
BéVéMat® 8012 cmA25
BéVéMat® 80 vlak12 cmB25
BéVéVerbandblok®12 cmA15

Verwerking en onderhoud

Er is (nog) geen informatie beschikbaar

Verpakkingsoverzicht