v.d. Bosch Beton b.v. gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren
Home Oplossingen Producten Tegels

Rubberveiligheidstegels

Rubberveiligheidstegels

Rubberveiligheidstegels zijn in verschillende diktes/valhoogtes beschikbaar voor een veilige speelplaats. Voorzien van vierzijdige pen-gatverbinding.

Specificaties

  • kindvriendelijk
  • enorme veerkracht
  • geluidwerend, slipvast, weerbestendig en onverwoestbaar
  • snelle en eenvoudige verwerking
  • geen twee- maar vierzijdige pen-gatverbinding
Vraag een sample aan

Dit product is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Rubber zwart R020

Rubber rood R030

Rubber geel R040

Rubber blauw R060

Rubber groen R050

Rubber grijs R010

Kwaliteit en garantie

Productspecifieke kwaliteit

Veiligheidskeurmerk
In maart 1997 is het Besluit Veiligheid- en Speeltoestellen in Nederland in werking getreden. Behalve eisen aan speeltoestellen stelt dit Besluit ook eisen aan de bodem onder speeltoestellen. Een val vanaf een speeltoestel is nooit uit te sluiten. Daarom worden aan het bodemmateriaal eisen gesteld om de gevolgen van een val zo beperkt mogelijk te houden. De belangrijkste eigenschap waaraan de ondergrond dient te voldoen is de maximale valhoogte. De maximale valhoogte is de hoogte waarbij het risico op (met name) hersenletsel na een val uit het toestel nog aanvaardbaar wordt geacht. Eisen aan de maximale valhoogte worden gemeten door middel van valproeven die worden uitgevoerd op basis van de norm NEN-EN 1177. De rubber tegels zijn voor de Nederlandse markt getest door TNO.
HIC-waarde
Over de maximale valhoogte bestaat een aantal misverstanden. Het is namelijk niet zo dat een kind niets kan gebeuren bij een val op een goed bodemmateriaal. Als een kind ongelukkig terecht komt kan het nog een flinke hersenschudding oplopen. Ook is een botbreuk, bijvoorbeeld een gebroken pols, niet uitgesloten. Een groot deel van de norm EN 1177 is vooral gericht op het beperken of voorkomen van hoofdletsel. Vandaar dat de effectiviteit van het materiaal wordt bepaald aan de hand van het Head Injury Criterion, oftewel de HIC-waarde. Tijdens de test wordt een proefhoofd (aluminium bol) met meetapparatuur erin van verschillende hoogtes los gelaten. Als acceptabele grenswaarde wordt een HIC- waarde van maximaal 1000 gehanteerd. Ondanks de nadruk op hoofdletsel mag worden verwacht dat goede bodemmaterialen ook andere soorten letsel zullen verminderen; er wordt alleen niet specifiek op getest.
Valhoogte
De maximale vrije valhoogte van een speeltoestel is de hoogte waarbij het risico van een val aanvaardbaar wordt geacht. Hoe hoger het toestel, des te hoger moet de maximale valhoogte van het bodemmateriaal zijn.
Onze tegels
De fijnere structuur van de toplaag bij onze veiligheids- en valdempende rubbertegels heeft ervoor gezorgd dat ze een "zelfreinigende" werking hebben gekregen. Indien men de tegels iets onder verhang of bol aanbrengt zal het regenwater ervoor zorgen dat de tegels mooi schoon blijven. Tevens zorgt de toplaag ervoor dat er geen zand in tegels kan gaan zitten waardoor de HIC-waarde (valdemping t.p.v. toestellen) veel langer de waarde behoudt welke in het laboratorium is bepaald.

Al onze veiligheidstegels zijn getest volgens het keurmerk Veilig Spelen NEN-EN 1177 (2006).


Verwerking en onderhoud

Ondergrond
De bovenzijde van de rubbertegels dienen bij voorkeur gelijk te liggen met het omliggende maaiveld of bestratingshoogte, dit om een goede opsluiting, middels rubberen opsluitbanden, van de rubbertegels te waarborgen.

Graaf daarom de locatie uit tot ongeveer 30- 50 cm onder de omliggende hoogte. De diepte van ontgraven is afhankelijk van de dikte van de toe te passen veiligheidstegels. Maatstaaf hierbij is dat de constructie onder de rubbertegels minimaal 250 mm is. Plaats de benodigde rubber opsluitingbanden rondom de te leggen rubbertegels op de juiste afstanden. Vul de ontgraving aan middels een puinverharding van minimaal 15 cm, met daarop een straatlaag van straatzand met een dikte van 5 cm, waarop (oude) betonbestrating op zijn kop (hierdoor is er geen vellingkant tussen de verhardingselementen) aangebracht moet worden. Uiteraard kunnen ook vlakke betontegels worden toegepast.

De gehele ondergrond dient voldoende verdicht en draagkrachtig te zijn om een degelijke fundering te verkrijgen.

Plaatsing
De rubbertegels dienen in halfsteens verband aangebracht te worden, waarbij zij aan alle zijden voorzien moeten worden van de bijgeleverde deuvels (behoudens de 25 mm). Het geheel moet onder een verhang van minimaal 2% worden aangebracht waardoor de afwatering gegarandeerd is en de rubbertegels, mede door de fijnkorrelige toplaag, het langst vrij blijven van verontreinigingen in en op de rubbertegels.
Onze rubbertegels kunnen los in bovenstaande constructie worden aangebracht, echter geniet verlijming van de tegels aan de ondergrond en aan elkaar onze voorkeur. Voordeel van het verlijmen is dat de rubbertegels door temperatuurschommelingen niet de kans krijgen in- en uit te gaan zetten, waardoor zij ook niet kunnen gaan kieren. Tevens is de rubbervloer minder gevoelig voor vandalisme.

Rubbertegels kunnen ook op een gestabiliseerde zandondergrond worden aangebracht. Hierbij dienen de rubbertegels wederom rondom te worden voorzien van de meegeleverde deuvels (behoudens de 25 mm) en onderling op de randen aan elkaar te worden verlijmd. v.d. Bosch Beton* raadt deze plaatsingsmethode ter sterkste af. Dit omdat de kans op verzakking van de speelvloer zeker aanwezig is.

Het aanbrengen van de rubbertegels dient bij voorkeur te geschieden onder de 20°. Hierboven zullen de rubbertegels gaan uitzetten. De uitzettingscoëfficiënt van rubber bedraagt ongeveer 2%, waardoor de tegels bij een lagere temperatuur weer kunnen gaan krimpen en kieren kunnen gaan veroorzaken. Breng de rubbertegels daarom bij hogere temperaturen nooit met overmaat aan, maar onder spanning. Bij lagere temperaturen kunt u ze wel op de juiste maat verwerken. Plaats om dezelfde reden de pallets met rubbertegels voor aanvang van de werkzaamheden ook nooit in de volle zon.

Toekomstig onderhoud
Indien de rubbertegels zijn aangebracht met een verhang van 2% zal het onderhoud minimaal zijn. Wij adviseren om de rubbervloer maandelijks schoon te vegen met een zachte bezem en/of deze met water schoon te spuiten (geen hogedrukspuit). Het toepassen van reinigingsmiddelen wordt ten zeerste afgeraden.

Verpakkingsoverzicht